,,Krakowiaczek jeden, miał koników siedem…”

Prezentacja tańca ludowego z okazji Święta Niepodległości.

,,…nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się i nic ich tak nie pobudza do obcowania z ludźmi, jak taniec, przeto sądzę, że należałoby uczyć je tańczyć tak wcześnie, jak są w stanie tego się nauczyć.” (John Locke)

Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach rozwoju, angażują zmysły, uczą otwartości i współdziałania w grupie.

Moja Mała Ojczyzna

W ramach projektu Poszukiwacze Przygód. W Krainie Orła Białego w okresie listopadowym dzieci z grupy żółtej uczestniczyły w zajęciu, którego celem było wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia a także utrwalenie wiedzy na temat ważnych miejsc, zabytków, budynków, zapoznanie z wyglądem herbu miejscowości w której mieszkamy – Jarosławia.

Zajęcie rozpoczęliśmy wspólna zabawą integracyjna pt. ,,Dwóch sąsiadów się spotkało”. Następnym elementem naszych zajęć było doskonalenie umiejętności globalnego czytania wyrazów poprzedzone pytaniem ,,Jaką miejscowość odwiedziłeś?” i umieszczeniem podpisu pod właściwa fotografia. Niezwykle interesujące okazało się zajęcie z mapą Polski pt. ,,Nasze przedszkole na mapie”, podczas którego to zajęcia została zaprezentowana dzieciom mapa Polski na której odnaleźliśmy miejscowość w której znajduje się nasze przedszkole i w tym też miejscu umieściliśmy herb naszego miasta. W dalszej części dzieci miały możliwość poznanie i umieszczenia w odpowiedniej miejscowości wcześniej przygotowanych rekwizytów w formie pamiątek, pocztówek. Po odbytej podróży po zakątkach Polski wróciliśmy do naszego miasta i obejrzeliśmy przygotowaną prezentację multimedialną pt. ,,Jarosław – moje miasto”, dzięki której poznaliśmy zabytki i ważne miejsca naszego miasta. Zajęcie zakończyliśmy opowieścią słuchowo- ruchowa ,,Spacer po okolicy” podczas której dzieci rozwijały sprawność fizyczną.

Pożegnanie Pani Eli

W dniu 30 października pożegnaliśmy odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Elę Buniowską. W tym dniu dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały piękne słowa podziękowania. Dziękując za każdy dzień spędzony z dziećmi w przedszkolu, za cierpliwość, wyrozumiałość, okazałe serce, za pomoc, życząc jednocześnie samych pogodnych dni aby dalsze lata upływały w zdrowiu, radości, szczęściu i spokoju. W dowód wdzięczności dzieci wręczyły Pani Eli bukiet kwiatów i pamiątkowy album, aby w każdej wolnej chwili mogła wrócić wspomnieniami do chwil spędzonych razem. W tym dniu nie zabrakło również wzruszeń oraz symbolicznego sto lat.

Pasowanie na Przedszkolaka

W czwartek 26 października odbyła się szczególna uroczystość która na stałe zagościła w kalendarzu imprez przedszkolnych i jest bardzo ważnym wydarzenie w życiu zarówno dzieci jak i ich rodziców, a także nauczycieli a mianowicie ,,Pasowanie na Przedszkolaka”.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności.

Momentem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez dzieci oraz akt Pasowania, podczas którego każde dziecko zostało dotknięte dużym ołówkiem na znak przyjęcia do grona przedszkolaków. W tym dniu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, czapkę oraz drobny upominek. Dziękujemy Rodzicom za uczestnictwo w tak ważnym dla nas dniu a wszystkim pasowanym przedszkolakom życzymy uśmiechu na twarzy i aby każdy dzień w przedszkolu był dniem pełnym radości, zabawy, niech to będzie czas wspaniałych przyjaźni, ciekawych przeżyć i nowych doświadczeń.

Zdrowo się odżywiamy

Podczas zajęć dzieci zdobywały  wiedze na temat roli działki w życiu człowieka, uprawy warzyw bez działania nawozów i oprysków chemicznych. Dzieci zapoznały się również z pracami wykonanymi na działce jesienią, poznały narzędzia ogrodnicze i ich rolą.

Wycieczka na ogródki działkowe  okazała się atrakcyjną formą edukacji ekologicznej. Jesienne miesiące to bardzo dobry czas na wspólną obserwację zmian zachodzących w przyrodzie, a w związku z tym przygotowań do nadejścia zimy. Zwrócili uwagę na prace ogrodnicze wykonywane o tej porze roku gdyż jak wszyscy wiemy  początek jesieni to czas zbioru warzyw wysianych wiosną takich jak marchew, kapusta, seler, buraki i fasola. Dzieci dowiedziały się, że uprawiając swój własny ogródek warzywny jesteśmy w stanie poradzić sobie bez często szkodliwej i nie ekologicznej chemii a najbardziej wartościowym nawozem organicznym jest obornik. Zwróciliśmy uwagę dzieci na miejsce położenia ogródków działkowych z dala od jezdni i samochodów, które to zanieczyszczają powietrze. Dzieci wzbogaciły swoja wiedzę o znaczenie nowych pojęć tj.: nawozy, warunki uprawy, ogródek działkowy, kopanie, sadzenie, plony, grabienie, ekologiczne warzywa i owoce, witaminy. Dzieci wiedzą, że owoce i warzywa są źródłem witamin, a najzdrowsze są te z działki, wyhodowane bez sztucznych nawozów, w związku z czym wspólnie przygotowaliśmy sałatkę owocowa z  przyniesionych owoców z własnych upraw działkowych.

Sprzątanie Świata

Już od wielu lat nasze przedszkolaki uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”. We wrześniu zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było zwrócenie uwagi na dbałość o nasze środowisko naturalne. Panie w ciekawy sposób przedstawiły dzieciom  zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za czystość naszego otoczenia. Skierowały ich uwagę na duże znaczenie segregowania odpadów i recyklingu. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, odpowiadały na pytania, rozwiązywały zagadki wykazując się tym samym duża wiedzą na temat ekologii. Segregacja śmieci nie była już dla nich problemem, gdyż dowiedziały się, do jakiego koloru pojemników należy wrzucać plastik, metal, papier czy szkło. W dalszej części zajęć dzieci przedstawiły inscenizację do wiersza pt. „Sznurek Jurka” rozrzucając poszczególne rzeczy, o których była mowa w wierszu, w związku z czym powstało wielkie wysypisko. Dzieci samodzielnie próbowały ocenić postępowanie Jurka i jego kolegów. Wierzymy, że dzięki takim akcjom jej uczestnicy – obecnie dzieci, a w przyszłości już jako dorośli – będą dbali o środowisko naturalne, które odwdzięczy im się swoim pięknem, czystą, wodą i świeżym powietrzem.