Lubimy malować farbami

Mam wrażenie, że w grupie Żółtej minął już czas adaptacji dzieci. Przynajmniej ten najtrudniejszy, okupiony łzami maluszków. Dziś jest już inaczej. Dzieci śmielej wchodzą do sali, są bardziej pewne siebie, chętniej biorą udział w zabawach. Za „parę chwil” każde z nich będzie pasowane na przedszkolaka. Przypominając sobie o tym, wracam myślami do czasu, w którym nowe dzieci aktywnie poznawały otoczenie w Żółtej grupie. Oto kilka fotografii, które przedstawiają maluszki podczas malowania farbami. Nie ma to jak własna aktywność twórcza.

Dzień chłopaka w grupie Żółtej

Dużo radości i zabawy było w grupie Żółtej w ostatni dzień września. Bo to szczególny dzień, dzień chłopaka. Ostatni dzień września, dzień chłopaka, dzień zabaw. Były tańce, wspólna zabawa z chustą animacyjną, rozmowy o tym dlaczego tak lubimy naszych chłopaków. My, wszystkie dziewczyny z grupy Żółtej lubimy naszych chłopców, bo takich jak oni nie ma nigdzie więcej, bo… nie musi być powodów do lubienia. Oni dają się lubić. Ot co. W dowód swojej sympatii do chłopców wszystkie dziewczynki od samego rana, z zapałem kolorowały dla nich serduszka. A jakie były emocje, kiedy je wręczały. Swój udział w tym święcie mieli również rodzice, którzy przygotowali dla dzieci niespodzianki; prezenty. Miło być obdarowanym w tak ważnym dniu 😊.

Bajkowe chwile z mamusią Jasia w grupie Żółtej

Czytanie książek dzieciom sprzyja ich rozwojowi: ułatwia kształtowanie niektórych zdolności poznawczych, poprawia pamięć i kreatywność, stymuluje wyobraźnię. Czas czytania książek dzieciom to czas niezwykły. Taki czas staje się przestrzenią sprzyjającą wzmocnieniu relacji łączącej dzieci z rodzicami. Odbywa się w nim również spotkanie osoby czytającej, słuchacza, autora i bohaterów literackiego utworu. Słuchanie przez dzieci książek wyposaża je w nieocenione wartości. „ W książkach jest więcej skarbów niż we wszystkich łupach piratów ukrytych na Wyspie Skarbów” mawiał Walt Disney.

W pracy przedszkola doceniamy rolę czytania książek małym dzieciom. Dlatego tworzymy sytuacje, które sprzyjają czytaniu. W ramy przedszkolnej tradycji wpisują się spotkania literackie dzieci i rodziców. Rodzic często wspólnie z dzieckiem wybiera książki, które prezentuje w przedszkolu podczas spotkania z cała grupą dzieci.

Było mi bardzo miło, kiedy mamusia Jasia  zaproponowała swój udział w takim spotkaniu. Dziś patrzę na nie z perspektywy kilku dni. Wspominam atmosferę spokoju i zaciekawienia, które mamusia Jasia zbudowała poprzez swój sugestywny przekaz bajki. Myślę, że do takiego stanu dziecięcej uwagi przyczynił się również trafny wybór książki. To książka o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciołach. Podczas rozmów na temat wysłuchanej bajki dzieci żywo reagowały na wspomnienie jej bohaterów. Bo jak tu nie lubić Kubusia Puchatka, Prosiaczka, czy Tygryska?

Bardzo dziękuję Pani za darowany nam czas i za zabranie dzieci do krainy Kubusiowych przygód.

Wychowanie ku wartościom

Dostrzegam potrzebę wychowywania dzieci w duchu wartości. Kieruję się przekonaniem, że wychowanie dziecka ku wartościom kształtuje u niego pewną wrażliwość, która pomaga pielęgnować mu różne umiejętności. Wychowanie w duchu wartości ma wiele zalet. Jeżeli praktykuje się je stosując w życiu dziecka, to współtworzą one jego charakter. Wartości oddziałują na wolę wzmacniając ją, wpływają pozytywnie na motywację do podejmowania działań, sprawiają, że myślenie nabiera dynamiki, a w dziecku kreuje się indywidualna tożsamość i kształtuje duchowe życie. To dzięki nim dziecko dokonuje wyborów, obiera własną drogę w relacji ze światem. W przyszłości będzie potrafiło wyznaczyć sobie cele, rozpoznać priorytety. Wartości są pomocne dziecku, kiedy nawiązuje relacje społeczne. Dzięki nim dziecko potrafi rozpoznać negatywne zachowania i te, które są pozytywne.

Jest wśród wartości grupa wartości etycznych. Mieszczą się w nich: prawda, uczciwość i mądrość. Do ich kształtowania u dzieci można posłużyć się utworami literackimi, analizą ich bohaterów, określaniem postaw. W kształtowaniu prawdy, uczciwości i mądrości pomocne są również scenki dramowe. Scenki bardzo angażują dzieci i skutecznie pomagają im dostrzec i określić różne typy zachowań.

W grupie wartości etycznych jest również dobro, miłość i przyjaźń; wartości bardzo pożądane w relacjach międzyludzkich. To dzięki nim rodzi się u dziecka wrażliwość. Dziecko, które wzrasta w otoczeniu dobra, miłości i przyjaźni z pewnością w pełni rozwinie się duchowo i moralnie. A potrzeba tak niewiele. Wystarczy, że nabierze przekonania o potrzebie pomocy innym (u niektórych dzieci odbywa się to spontanicznie), że będzie okazywać miłość i szacunek do osób w swojej rodzinie, a wobec rówieśników przyjmie pozytywne postawy. Dziecko wzrastające w miłości, dobru i w przyjaźni samo rozpozna i trafnie wybierze sposoby postępowania, których celem jest czynienie dobra.

Wśród wartości etycznych są również obowiązek i odpowiedzialność. Spełnienie obowiązku wywołuje bardzo pozytywne reakcje u dzieci. To radość i zadowolenie, swego rodzaju spełnienie. Czasem jednak dzieci zaniechają obowiązków i wtedy doświadczają skutków braku odpowiedzialności, dostrzegają jej konsekwencje. To swoista nauka wyboru postaw. Zwykle pełni rolę drogowskazu w następnych wyborach wartości. Warto budzić na nie wrażliwość dziecka choćby poprzez rozmowy z nim.

Jest czas w życiu każdego dziecka, gdy po raz pierwszy wchodzi ono w świat relacji międzykulturowych. Znajdują się w nim znaki i symbole, święta i tradycje. Owo wejście dziecka w ten bardzo ważny społecznie i niezmiernie wartościowy obszar w życiu każdego człowieka odbywa się najczęściej poprzez informację nauczyciela; przewodnika oraz przez stworzenie otoczenia, które pozwoli dziecku poznawać, rozumieć i przeżywać wartości, obrzędy oraz tradycje.

Wreszcie wspomnę o tych wartościach, które są mi wyjątkowo bliskie. To wartości estetyczne. Przypisuję im ogromną, nieocenioną rolę w rozwoju każdego człowieka, nie tylko dziecka. Ale tu o dziecku… Kiedy poczuje piękno i harmonię, kiedy w bezpośrednim kontakcie z tymi wartościami zgromadzi wiele zmysłowych doświadczeń, dane będzie mu doznać pięknego, ludzkiego zadowolenia. Dlatego warto pielęgnować piękno w dziecku i w jego otoczeniu. Trzeba strzec wrażliwości dziecka, trzeba ją rozwijać. Należy tę wrażliwość poddawać pozytywnym bodźcom; wartościom estetycznym. Wydaje się, że wówczas któryś z obszarów sztuki może otworzyć się przed dzieckiem, być dla niego zachętą do poznawania, do doświadczania. Dla jednych takim obszarem będzie plastyka, dla drugich architektura, dla innych: literatura, teatr lub muzyka. Aktywne dziecko w świecie sztuki to kreator i konsument sztuki. Nawiązując kontakt ze sztuką dziecko sprawia, że dokonuje się rozwój jego osobowości, wyobraźni, sfery intelektualnej. Budzi się w nim i rozwija postawa twórcza.

Wychowujmy dzieci ku wartościom.

 

Renata Stasiak

Agnieszka Gęsiorska Pigan

Prezentacja kolekcji rekinów

Tego jeszcze nie było. Dzieci same chciały poprowadzić lekcję dla swoich kolegów i koleżanek. I poprowadziły. Z dużym powodzeniem. Udało im się rozbudzić u wszystkich słuchaczy i obserwatorów uwagę i zainteresowanie. Bohaterami tego spotkania byli dwaj bracia: Kubuś i Filipek. Zaprezentowali kolekcję rekinów. O każdym z nich potrafili wiele powiedzieć; chłopcy mają bardzo rozbudowaną wiedzę na temat tych groźnych zwierząt. Lekcja była niezwykle atrakcyjna i zakończyła się zabawą rekinami.

Kubusiu, Filipku, dziękuję bardzo za to wspaniałe spotkanie.

Wycieczka do biblioteki

O czytaniu książek dzieciom można by mówić wiele dobrego. Kiedy dziecko słucha czytanych tekstów wzbogaca zasób swojego słownictwa, rozmawiając z dorosłym o treści książki uczy się formułować zdania, zadawać pytania. Książki rozbudzają u dziecka ciekawość otaczającym światem, zachęcają do zgłębiania wiedzy na różne tematy. Wreszcie czytanie książek dziecku przez najbliższe mu dorosłe osoby zapewnia poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Słuchanie książek przez dzieci wycisza je, wnosi spokój, w którym łatwiej maluszkowi skupić uwagę, łatwiej obserwować otoczenie.

Mając na względzie pożytki płynące z czytania książek i chcąc zachęcić dzieci do ich czytania  zorganizowałam  wycieczkę przedszkolaków do Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Pani bibliotekarka Aneta Zgryźniak poprowadziła lekcję biblioteczną prezentując dzieciom pracę w bibliotece. Taka wiedza w otoczeniu wielu książek łatwiej trafia do dzieci, jest ciekawsza. A kiedy jeszcze można osobiście stanąć z książką przed bibliotecznym „okienkiem”, to można mówić o atrakcji😊. Były jeszcze bajeczki, zagadki, rozmowy o książkach, o tym jak należy i nie należy z nimi postępować. Wszystkie przedszkolaki oglądały książki dla dzieci z ilustracjami, potem zanosiły je do okienka, żeby pani bibliotekarka za pomocą urządzenia mogła odczytać kod każdej z nich.  Dzieci poznały również dział książek dla najmłodszych.

To było bardzo pozytywne i pouczające doświadczenie.