Rozwijanie kompetencji przyrodniczych

Kompetencje przyrodnicze to wykorzystanie i stosowanie wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody przez eksperymentowanie, obserwację zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji. Zadania przedszkola w zakresie kompetencji przyrodniczych, określone w podstawie programowej: „Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych … Czytaj dalej Rozwijanie kompetencji przyrodniczych

Zabawy badawcze rozwijające wiedzę o wodzie

Zabawy z wodą Wysłuchanie przez dziecko wiersza. „Rzeczka” M. Strzałkowska Raz na moście w Zawichoście posprzeczali się dwaj goście, a przedmiotem owej sprzeczki była czystość pewnej rzeczki. Rzekł gość pierwszy:-Owa rzeczka nie ma brudu ani deczka! Owa rzeczka jest przejrzysta, co dowodzi, że jest czysta! Rzekł gość drugi:-Pan żartuje! Owa rzeczka ryby truje! Jest cuchnąca … Czytaj dalej Zabawy badawcze rozwijające wiedzę o wodzie

Inicjatywność i przedsiębiorczość w przedszkolu

Kompetencja jest strukturą poznawczą na którą składa się wiedza, umiejętności oraz postawa. Kompetencje kluczowe odgrywają w przedszkolu wyjątkową rolę. Stanowią podstawowe, najważniejsze i najistotniejsze umiejętności, które powinno nabyć każde dziecko. Inicjatywność i przedsiębiorczość to jedna z kluczowych kompetencji rozwijanych w przedszkolu. Jest to stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. To zdolność do … Czytaj dalej Inicjatywność i przedsiębiorczość w przedszkolu

Kompetencja kluczowa – ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

            Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji. … Czytaj dalej Kompetencja kluczowa – ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

Kompetencja kluczowa- UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Kompetencje związane z uczeniem się są na tym etapie niezwykle istotne – przedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, w tym z uczeniem się konsekwentnym, możliwie świadomym   i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych celów. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki … Czytaj dalej Kompetencja kluczowa- UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Kompetencja IV – INFORMATYCZNA (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (TIK).

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W codziennej pracy przedszkola rozwijamy kompetencje cyfrowe poprzez: –  organizowanie sytuacji edukacyjnych, podczas których … Czytaj dalej Kompetencja IV – INFORMATYCZNA (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (TIK).