Moja Mała Ojczyzna

W ramach projektu Poszukiwacze Przygód. W Krainie Orła Białego w okresie listopadowym dzieci z grupy żółtej uczestniczyły w zajęciu, którego celem było wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia a także utrwalenie wiedzy na temat ważnych miejsc, zabytków, budynków, zapoznanie z wyglądem herbu miejscowości w której mieszkamy – Jarosławia.

Zajęcie rozpoczęliśmy wspólna zabawą integracyjna pt. ,,Dwóch sąsiadów się spotkało”. Następnym elementem naszych zajęć było doskonalenie umiejętności globalnego czytania wyrazów poprzedzone pytaniem ,,Jaką miejscowość odwiedziłeś?” i umieszczeniem podpisu pod właściwa fotografia. Niezwykle interesujące okazało się zajęcie z mapą Polski pt. ,,Nasze przedszkole na mapie”, podczas którego to zajęcia została zaprezentowana dzieciom mapa Polski na której odnaleźliśmy miejscowość w której znajduje się nasze przedszkole i w tym też miejscu umieściliśmy herb naszego miasta. W dalszej części dzieci miały możliwość poznanie i umieszczenia w odpowiedniej miejscowości wcześniej przygotowanych rekwizytów w formie pamiątek, pocztówek. Po odbytej podróży po zakątkach Polski wróciliśmy do naszego miasta i obejrzeliśmy przygotowaną prezentację multimedialną pt. ,,Jarosław – moje miasto”, dzięki której poznaliśmy zabytki i ważne miejsca naszego miasta. Zajęcie zakończyliśmy opowieścią słuchowo- ruchowa ,,Spacer po okolicy” podczas której dzieci rozwijały sprawność fizyczną.