Aktywny Rodzic- pomoc od serca.

           Jednym z istotnych elementów pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z Rodzicami.Wypracowanie określonego modelu tej współpracy zależy od wzajemnych oddziaływań na płaszczyźnie nauczyciel- rodzic. Do tego potrzebna jest komunikatywność,szczerość otwartość na zmiany, bycie elastycznym oraz przekonanie, że efektywność tej współpracy zależy od obu stron. W tym półroczy w Grupie Pomarańczowej pojawiła się bardzo prężna grupa Rodziców, która wyjątkowo aktywnie włączyła się w proces dydaktyczno – wychowawczy. Bardzo to cenimy, dzięki temu Rodzice stali się naszymi  sojusznikami w  sprawach dzieci, a także stanowią źródło istotnych wartości. Szczególnym elementem tej współpracy są lekcje z udziałem Rodziców, lub prowadzone przez Rodziców. Są to tzw. lekcje hobbystyczne, czy eksperckie. Rodzice znając swój potencjał, swoje możliwości i zainteresowania zaangażowali się do prowadzenia cyklu takich lekcji. Dzięki temu możliwe było spotkanie dzieci z Mamą – pediatrą, Mamą – farmaceutką, Tatą – konstruktorem latawców, z Dziadkiem grającym na harmonijce ustnej, czy studentką grającą na pianinie. Wizyta Babci i zajęcia kulinarne pod jej okiem były również bardzo ciekawe. Wspólne muzykowanie z Tatą na instrumentach z różnych stron świata było nowym doświadczeniem dla dzieci. Słuchanie najpiękniejszych bajek świata czytanych przez Rodziców, wspólne wykonywanie kartek świątecznych, czy też pieczenie pierników łączyły się zawsze z pozytywnymi emocjami Rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci. Aktywna pomoc Rodziców w opiece nad dziećmi podczas wycieczek (do PWSTE, do pracowni plastycznej) była nieodzowna. Jak widać Rodzice  mają więc możliwość współuczestniczenia w organizowaniu edukacji, pomagając tym samych realizować określone cele oraz współdecydować w sprawach ważnych dla wychowania i kształtowania dzieci. Cieszymy się bardzo, że współpraca ta  układa się dobrze, satysfakcjonuje nas fakt, że Rodzice są otwarci i chętni do współpracy.