Działam, doświadczam, odkrywam

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. W naszym przedszkolu prężnie działa sekcja Małych Odkrywców realizujących program  Działam, doświadczam, odkrywam-doświadczenia, eksperymenty z zakresu zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Na zajęciach dzieci poznają:

-nauki chemiczne; reakcje chemiczne w kuchni i wnętrzu Ziemi

-zabawy z powietrzem; poznawanie różnych sposobów wprowadzania w ruch lekkich przedmiotów – naśladowanie siły wiatru.

-dźwięki i wibracje- zapoznanie ze zjawiskiem powstawania, przenoszenia i odbierania dźwięków

-tajemnice wody

-co przyciąga magnes? -zjawiska elektromagnetyczne

-elektrostatykę – czyli przyciąganie bez magnesu

-właściwości substancji płynnych, zagadkowe płyny (badanie właściwości ciał stałych i cieczy)

-zachowania przedmiotów w różnych środowiskach.