Apteczka pierwszej pomocy i pierwsza pomoc- spotkanie z Panią Pediatrą.

                Lekcje eksperckie prowadzone przez Rodziców dzieci cieszą się od lat w naszej grupie ogromnym zainteresowaniem. W ten sposób wykorzystujemy potencjał drzemiący w Rodzicach. Tym razem spotkanie z Mamusią Tomka – lekarzem pediatrą poświęcone zostało apteczce pierwszej pomocy i  nauce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zainteresowanie dzieci było ogromne. W przedszkolu organizowane są  sytuacje edukacyjne do wyrabiana wśród dzieci określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi, określonego zachowania się  w różnych okolicznościach, nawet w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia. Stąd lekcja udzielania pierwszej pomocy  – czyli kształtowanie postaw, przekazanie wiedzy i umiejętności w sytuacji zagrożenia. Dzieci mogły przeanalizować zawartość apteczki pierwszej pomocy. Zapoznały się z różnymi środkami opatrunkowymi i przeszły praktyczny trening wykorzystania ich w sytuacji rożnego urazu: stłuczenia, złamania, krwotoku,zwichnięcia, zadławienia itp. Dzieci przemywały rany , zakładały opatrunki, bandażowały „uszkodzone części ciała”. Dzieci wykazały się znajomością telefonów alarmowych. Wiedziały w jakiej sytuacji wzywać pomoc. Bardzo ważnym elementem tego spotkania był praktyczny trening układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego oraz wykonywanie masażu serca. Była to doskonała okazja do wyrobienia wśród dzieci świadomości tego, co np. może się zdarzyć kiedy jesteśmy nieostrożni, że brak ostrożności jest często przyczyną wypadków, a jak już do nich dojdzie – to jak postępować w sytuacji zagrożenia i po wypadku. Dziękujemy Pani Alicji za wspaniałą lekcje udzielania pierwszej pomocy. To było bardzo cenne doświadczenie. 

Przekazaliśmy nasze prace plastyczne na aukcję charytatywną.

Postawy prospołeczne to gotowość do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi.  Przedszkole uczy dzieci takiej postawy.  Warto nauczyć dzieci dostrzegania potrzeb innych i reagowania na nie. Zatem organizowanie sytuacji edukacyjnych do rozwijania wśród dzieci postaw społecznie pożądanych jest bardzo ważne. Trzeba dzieciom dostarczać okazji do analizowania sytuacji społecznych i zachowań różnych ludzi, zastanawiania się nad ich przeżyciami, potrzebami, oczekiwaniami. Wspólnie z dziećmi można projektować działania, które mogłyby te potrzeby i oczekiwania zaspokoić. Od lat dzieci włączane są w różnorodne akcje o charakterze społecznym. Są  to np: zbiórka zniczy, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, zbiórka najpotrzebniejszych artykułów dla biedniejszych rodzin, czy aktualna akcja „Góra grosza”. Od wielu lat uczestniczymy także w akcji kulturalno – charytatywnej „Galeria Artystyczna- Jarosław 2018” połączona z aukcją prac plastycznych dzieci. Dotychczas doceniono naszą ofiarność i zaangażowanie. Środki finansowe zabrane  w wyniku tej aukcji zostaną przeznaczone na organizację ośrodków edukacyjnych zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem podeszły do tego tematu, bardzo zaangażowały się i dołożyły wielu starań, aby prace plastyczne były piękne, kolorowe i interesujące. Zrozumiały, że przekazując swoje wytwory plastyczne na określony cel też  pomagają innym.