Apteczka pierwszej pomocy i pierwsza pomoc- spotkanie z Panią Pediatrą.

                Lekcje eksperckie prowadzone przez Rodziców dzieci cieszą się od lat w naszej grupie ogromnym zainteresowaniem. W ten sposób wykorzystujemy potencjał drzemiący w Rodzicach. Tym razem spotkanie z Mamusią Tomka – lekarzem pediatrą poświęcone zostało apteczce pierwszej pomocy i  nauce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zainteresowanie dzieci było ogromne. W przedszkolu organizowane są  sytuacje edukacyjne do wyrabiana wśród dzieci określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi, określonego zachowania się  w różnych okolicznościach, nawet w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia. Stąd lekcja udzielania pierwszej pomocy  – czyli kształtowanie postaw, przekazanie wiedzy i umiejętności w sytuacji zagrożenia. Dzieci mogły przeanalizować zawartość apteczki pierwszej pomocy. Zapoznały się z różnymi środkami opatrunkowymi i przeszły praktyczny trening wykorzystania ich w sytuacji rożnego urazu: stłuczenia, złamania, krwotoku,zwichnięcia, zadławienia itp. Dzieci przemywały rany , zakładały opatrunki, bandażowały „uszkodzone części ciała”. Dzieci wykazały się znajomością telefonów alarmowych. Wiedziały w jakiej sytuacji wzywać pomoc. Bardzo ważnym elementem tego spotkania był praktyczny trening układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego oraz wykonywanie masażu serca. Była to doskonała okazja do wyrobienia wśród dzieci świadomości tego, co np. może się zdarzyć kiedy jesteśmy nieostrożni, że brak ostrożności jest często przyczyną wypadków, a jak już do nich dojdzie – to jak postępować w sytuacji zagrożenia i po wypadku. Dziękujemy Pani Alicji za wspaniałą lekcje udzielania pierwszej pomocy. To było bardzo cenne doświadczenie.