Warsztaty kreatywnego myślenia dla nauczycieli.

       Nauczycielki naszego przedszkola kilka razy w roku szkolnym biorą udział w doskonaleniu zawodowym, służącym bogaceniu wiedzy i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań do praktyki przedszkolnej. Podczas ferii odbyły się warsztaty kreatywnego myślenia.

Dzieci w naszym przedszkolu zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej rzeczywistości. Wiąże się to z tym, takie prowadzenie zajęć, aby były

ciekawe,inspirujące i zachęcały dzieci do twórczego myślenia i działania. Animatorem takich działań  jest kreatywny nauczyciel. Potwierdzeniem takich działań było szkolenie w  ramach WDN pt. :,,Trening kreatywnego myślenia”. Nauczycielki realizowały różne działania twórcze. W poszukiwaniu kreatywności przeprowadzone było ćwiczenie z wykorzystaniem papierowych masek. Ciekawym zajęciem było stworzenie przez zespół nauczycieli mapy wyobraźni związanej z pracą zawodową. Kadra nauczycielska zmagała się z zadaniem napisania sensacyjnego reportażu na podstawie fragmentu z prasy. Każdy nauczyciel wcielił się w rolę aktora odgrywającego  scenkę teatralną. Nauczycielki odpowiadały na niedokończone zdania. W czasie rozwiązywania tych zadań nie  zabrakło radości i zabawy. Szkolenie było inspiracją do sięgania po twórcze i motywacyjne techniki pracy z dziećmi. Zwieńczeniem wspólnych ćwiczeń był „przepis”  na eliksir kreatywnego nauczyciela.