Zdrowy przedszkolak

Dnia 26.04 w naszym przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zdrowy przedszkolak”, adresowanego do dzieci 5-6 letnich. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci zasadami zdrowego stylu życia, a w szczególności tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem się oraz aktywnością fizyczną. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Prace zachwycały różnorodnością, kolorystyką i estetyką wykonania. Wielkie podziękowania kierujemy w stronę Urzędu Miasta Jarosławia za współtworzenie projektu. To dzięki doposażeniu każdej grupy w materiały plastyczne, artykuły szkolne i nagrody w postaci klocków, kolorowanek oraz edukacyjnych gier planszowych możliwe było zorganizowanie tego konkursu.

Honorowym gościem tej doniosłej uroczystości była przedstawicielka Urzędu Miasta Pani Agnieszka Dąbrowska, która pogratulowała wszystkim dzieciom pięknie wykonanych prac oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci gier edukacyjnych i kolorowanek. Pani Agnieszka zachęcała dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia, dzieci wykazały się dużą znajomością zasad prowadzenia zdrowego trybu życia, w ciekawy i trafny sposób wypowiadały się co należy robić, jakie podejmować działania aby być zdrowym przedszkolakiem. 

W ramach ewaluacji konkursu przedstawiciele każdej z  grup wzięły udział w guizie o zdrowiu,  w holu przedszkola została zorganizowana wystawa wszystkich wykonanych prac, a Pani Agnieszka od wdzięcznych przedszkolaków otrzymała medal „Przyjaciela Przedszkola”.

Mamy nadzieję że promowanie zasad zdrowego trybu życia znajdzie odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu wszystkich naszych przedszkolaków.

Woda, ziemia, powietrze – działania edukacyjne z zakresu projektu „Działam – doświadczam – odkrywam”.

W marcu dzieci z naszej grupy uczestniczyły w cyklu zajęć dydaktycznych dotyczących projektu „Działam – doświadczam – odkrywam”. Zajęcia te sprzyjały budowaniu więzi emocjonalnych między dziećmi a przyrodą, oraz przybliżały je do poznania praw rządzących światem natury np. obieg wody w przyrodzie, wyładowania atmosferyczne, żywioły. Podczas wspomnianych lekcji  prowadzono czynności edukacyjne związane, między innymi, z uwrażliwieniem dzieci na ochronę środowiska – segregowanie śmieci, filtrowanie wody.  Dzieci zapoznały się także z etapami powstawania drzewa – w oparciu o pozycję edukacyjną „O czym szumi sosna, czyli od nasionka do drzewa”, poprzez układanie kart dydaktycznych z podpisami nazw różnorodnych drzew, poznawaliśmy historię powstania drzew, które zebrane w większe skupiska tworzą zagajniki, bory, lasy. Lekcje z zakresu realizacji powyższego projektu z pewnością przyczyniły się do zwiększenia u dzieci świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, oraz właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Obcowanie z przyrodą ma ogromny wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko wychowujące się w duchu natury i szacunku do niej w dorosłym życiu nigdy nie będzie pragnęło zawładnąć przyrodą ani jej sobie podporządkować, lecz zechce żyć z nią w zgodzie, harmonii i przyjaźni, w poczuciu odpowiedzialności za jej los.