Pięcio i sześciolatki uczestniczyły w lekcji w klasie pierwszej.

Dojrzałość szkolna dzieci wyraża się  między innymi  zainteresowaniem dzieci czynnościami typowo szkolnymi, a więc pisaniem i czytaniem.  Teraz jest czas, kiedy rodzice podejmują decyzję o wyborze szkoły dla dzieci i dlatego też pojawiły się pierwsze rozmowy dzieci o szkole. Z związku z tym, że wyobrażenia dzieci o szkole były rożne, postanowiłam, aby dzieci same mogły to zweryfikować. Wizyta w szkole, zwiedzanie szkoły było bardzo emocjonujące dla dzieci. Musieliśmy się przygotować do tej wizyty. Uczestniczenie w lekcji zajęć praktyczno – technicznych wymusiło  na nas zabranie ze sobą niezbędnych materiałów: balonów, mąki ziemniaczanej, włóczki, lejka – powstać miały tak lubiane przez dzieci – gniotki do zabaw manualnych. Dzieci jak się okazało bardzo chętnie uczestniczyły w poszczególnych etapach lekcji, były aktywne, pracowały wg instrukcji wyświetlanej na tablicy interaktywnej. Bardzo były zainteresowane poszczególnymi etapami lekcji. Wprawdzie niektórym jeszcze trudno były wysiedzieć w  ławce, ale do września jeszcze daleko i wiele się jeszcze zmieni w rozwoju dzieci.  Pracujemy na tym cały czas. Na zakończenie dzieci wzajemnie obdarowały się własnoręcznie zrobionymi niespodziankami. My otrzymaliśmy balonowe figuraki, a wręczyliśmy piękne zakładki do książek. Był to bardzo ciekawie spędzony czas w szkole. Pani Małgorzacie – nauczycielce pierwszej klasy ogromnie dziękujemy za tak miły pobyt w szkole.

Zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Dzieci bardzo lubią różne formy ruchu. Zwłaszcza dowolne zabawy ruchowe, w których realizują swoje pomysły, możliwości i doświadczenia. Ciągle poszukuję wyrażania emocji i aktywności ruchowej. W naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia sportowe, prowadzone przez trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jest to też okazja, aby profesjonalne oko trenera wyłoniło talent sportowy. Takie zajęcia rozwijają umiejętność korzystania z różnych sprzętów sportowych,  dzieci uczą się planować ruch, reagować na umowne sygnały i polecenia trenera, rozwijają  ogólną sprawność ruchową. Wprowadzenie elementu zdrowej rywalizacji  podczas takich zabaw i ćwiczeń ruchowych ma swoje wartości wychowawcze.

Zagrożeniom mówię – NIE!

W przedszkolu realizowany jest program profilaktyczno – wychowawczy szeroko traktujący między innymi problem bezpieczeństwa dzieci. W tym roku szkolnym do działań z dziećmi włączone zostały treści związane z problematyką zagrożeń, jakie  potencjalnie w obecnych czasach zagrażają dzieciom. Głównym celem tych działań jest nauczenie dzieci asertywnej postawy wobec dorosłych, zwłaszcza wtedy, kiedy przekraczają dopuszczalne  granice społeczne i prawne. Tym działaniom będzie towarzyszyć hasło ” Naucz mnie, kiedy mówić – NIE!”. Zakres niebezpieczeństw jest coraz większy – zatem niezbędne jest wyrobienie u dzieci  odruchu nieufności wobec nieznajomych – obcych. Szczególny niepokój budzą kontakty z nieznajomymi, a bezpieczeństwo dzieci zależny w głównej mierze od tego, czy dzieci są świadome zagrożeń i wiedzą jak ich uniknąć. Dlatego też  rozpoczęliśmy realizację cyklu zajęć: Obcy – niebezpieczny (tworzenie piramidy postaci: jak wygląda, jaki ma wiek,  czym kusi), poznanie 3 zasad radzenia sobie w sytuacji zagrożenia (1. Mówię NIE,2. Odchodzę, 3.Mówię zaufanemu dorosłemu), tworzenie listy zaufanych osób, „Wilk w koziej skórze- miła osoba o złych zamiarach, Potrafię mówić NIE- wiem jak sobie radzić w trudnej sytuacji i kto mi pomoże. Odbędą się również zajęcia uczące dzieci  wyznaczania granic swojego ciała, dzieci będą poznawać zasady bezpiecznego kontaktu z osobami dorosłymi i uczone będą wyrażania niezgody na zachowanie nieakceptowane przez dziecko w kontekście tzw. „złego dotyku” . Przeprowadzone również zostaną praktyczne treningi 1.wzywania pomocy krzykiem i przez telefon, utrwalenia znajomości telefonów alarmowych 2.  ucieczki przed napastnikiem,3. udawania, że nie słyszy się zaczepek i zachęt obcego. Jest to bardzo ważne, musimy uczynić wszystko, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci.  

Hodowla roślin w kąciku przyrody.

Marzec i kwiecień są czasem wysiewu nasion do inspektów. Pani Joanna Bieniasz, babcia Wiktorka z grupy Niebieskiej była gościem dzieci w przedszkolu. Zaprezentowała niezbędne do pracy ogrodnika przedmioty: rękawice, łopatkę do nasypywania ziemi, doniczki, ziemię i podlewaczkę. Przygotowała również różnorodne nasiona i cebulki. Po tej lekcji przedszkolaki już wiedzą, że nasiona się wysiewa, a cebulki sadzi. Wzbogaciły również zasób swojego słownictwa o nazwy roślin, które wyrosną po wysianiu i wysadzeniu. Dzieci z pomocą pani Joanny napełniały doniczki ziemią, porównywały kształt i wielkość nasion. Wreszcie samodzielnie, pod okiem babci Wiktorka założyły hodowlę roślin. Przygotowane przez nie doniczki trafiły do kącika przyrody. Rośliny rosną bardzo szybko, bo mają doskonałe warunki do wzrostu: duże nasłonecznienie, regularne podlewanie przez dyżurnych i … troskliwe obserwacje przedszkolaków. Dzieci codziennie o nie dbają , obserwują porównują  wzrost roślin oraz tempo ich wzrostu. Kącik przyrody z każdym dniem staje się coraz bardziej zielony, jest atrakcyjnym miejscem do obserwacji . Widok kiełkujących roślin cieszy wszystkich.

Bardzo dziękuję Pani Joannie Bieniasz za niezwykle  interesującą lekcję i Wiktorkowi za jego zaangażowanie w pomoc babci przy tworzeniu ogródka w swojej grupie.