Woda, ziemia, powietrze – działania edukacyjne z zakresu projektu „Działam – doświadczam – odkrywam”.

W marcu dzieci z naszej grupy uczestniczyły w cyklu zajęć dydaktycznych dotyczących projektu „Działam – doświadczam – odkrywam”. Zajęcia te sprzyjały budowaniu więzi emocjonalnych między dziećmi a przyrodą, oraz przybliżały je do poznania praw rządzących światem natury np. obieg wody w przyrodzie, wyładowania atmosferyczne, żywioły. Podczas wspomnianych lekcji  prowadzono czynności edukacyjne związane, między innymi, z uwrażliwieniem dzieci na ochronę środowiska – segregowanie śmieci, filtrowanie wody.  Dzieci zapoznały się także z etapami powstawania drzewa – w oparciu o pozycję edukacyjną „O czym szumi sosna, czyli od nasionka do drzewa”, poprzez układanie kart dydaktycznych z podpisami nazw różnorodnych drzew, poznawaliśmy historię powstania drzew, które zebrane w większe skupiska tworzą zagajniki, bory, lasy. Lekcje z zakresu realizacji powyższego projektu z pewnością przyczyniły się do zwiększenia u dzieci świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, oraz właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Obcowanie z przyrodą ma ogromny wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko wychowujące się w duchu natury i szacunku do niej w dorosłym życiu nigdy nie będzie pragnęło zawładnąć przyrodą ani jej sobie podporządkować, lecz zechce żyć z nią w zgodzie, harmonii i przyjaźni, w poczuciu odpowiedzialności za jej los.