Spotkanie z leśnikiem

W Dniu 16 kwietnia w ramach projektu ,, Działam – doświadczam – odkrywam” nasze przedszkole odwiedził pan leśniczy z pobliskiego oddziału nadleśnictwa w Koniaczowie. W trakcie spotkania z dziećmi Pan Hubert zaprezentował dzieciom mundur oraz zapoznał dzieci z pracą leśnika. Celem spotkania było kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, rozbudzenie zainteresowań dzieci pracą ludzi działających na rzecz przyrody.  Ciekawe opowieści leśnika przybliżyły dzieciom zagadnienia przyrodnicze. Pan Hubert opowiedział o sadzeniu lasu, przypomniała roślinność występującą w lesie oraz  poszerzył nasze wiadomości o ochronie drzew przed szkodnikami. Dzieci poznały budowę sadzonki oraz podstawowe zasady obowiązujące podczas sadzenia drzewek . A później to już przystąpiliśmy do działania. Wspólnie w przedszkolny ogrodzie zasadziliśmy kilka sztuk sadzonek drzewek.

Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody. Podczas tak ciekawej lekcji dzieci miały możliwość zadawania wielu pytań na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi.  Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu za owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne.