,,Domek dla ptaków”- zajęcie przeprowadzone w ramach realizacji projektu ,, Działam- doświadczam- odkrywam”

Celem zajęcia było wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków, ich gniazd; doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody żywej, co przyczyniło się do czynnego uczestnictwa dzieci  w zajęciu. Oglądanie prawdziwego ptasiego gniazda, wymienianie materiałów, z którego zostało ono zbudowane, rozmowa na temat  gniazd i roli piór w życiu ptaków i rozmnażania. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się  co to jest budka lęgowa i jaka jest różnica między budką, gniazdem i karmnikiem. Wspólnie uczestniczyliśmy w wywieszeniu budki lęgowej w ogrodzie przedszkolnym, a teraz zostało tylko obserwować kiedy zostanie zamieszkana przez ptaszki.