Nikt nie jest za młody, by poznać swoje prawa. Lekcja ze studentkami.

W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą  Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, 22 listopada odbyły się zajęcia prowadzone przez studentki tej uczelni. Pani Paulina i Pani Joasia przedstawiły w formie różnorodnych zabaw prawa jakie posiadają dzieci na całym świecie.

Głównym celem zajęć było zapoznanie z wybranymi prawami dziecka, uwrażliwienie na odmienność innych ludzi, kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi, zachęcanie dzieci do korzystania z pomocy innych w razie potrzeby, poznanie instytucji, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i chronienie ich praw.

Przedszkolaki w czasie zabaw ruchowych, kwizów, rozwijały uczucie empatii, dowiedziały się że różnice między ludźmi są naturalne i że wszyscy  niezależnie od koloru skóry, pochodzenia mają równe prawa. Dzieci zostały uwrażliwione na potrzeby drugiego człowieka, uczyły się  tolerancji i wzajemnego szacunku. Co więcej dzieci wzbogaciły wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, a także dowiedziały się, że różnice między ludźmi sprawiają, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Zajęcia ze studentkami, to kolejna lekcja prowadzona na temat Praw Dziecka w przedszkolu.

Zabawy z kodowaniem.

Chociaż święto Code Weeku ( europejskie święto promujące programowanie/kodowanie wśród dzieci) jest już za nami, to jednak w naszej grupie miniony tydzień upłynął nam na zgłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczeń dotyczących kodowania. W placówkach edukacyjnych różnego stopnia już na dobre zagościły takie pojęcia jak: kodowanie, wstęp do programowania, programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wniosek? Technologia cyfrowa zaliczona została do stałych komponentów edukacji. Czy chcemy, czy nie – wszyscy z niej korzystamy, tak samo jak wszyscy, duzi i mali, żyjemy w świecie pełnym kodów. Na przykład litery to kody językowe, cyfry – kody liczbowe, a nuty pozwalają kodować dźwięki. Zatem kody i kodowanie to nasza codzienność a zabawy przedszkolaków, które zawierają elementy kodowania należy uznać za naturalne, gdyż, jeżeli się tylko dobrze przyjrzymy to kody odnajdziemy w każdym rodzaju aktywności dziecięcej.

W naszej grupie, oprócz codziennie używanych kodów, sięgnęliśmy wreszcie po specjalnie zaprojektowaną do tego typu działań rozkładaną matę, do której zostały dołączone kolorowe kubeczki, oraz dwustronne krążki (krążki ruchu, cyfry, liczmany, obrazki tematyczne). Zabawy wykorzystujące kolorowe, plastikowe kubeczki stały się dla dzieci nieograniczonym źródłem radości i kreatywności. Dzieci poznawały materiał poprzez samodzielną lub grupową zabawę. Układały je na płaszczyźnie lub według wzoru (kodu) zaproponowanego przez nauczyciela. Realizowały również  własne pomysły. Tworzyły z kubeczków sekwencje rytmicznie powtarzających się kolorów (płaskie lub przestrzenne), wznosiły konstrukcje, odwzorowując przykład „budowli” wykonanej przez nauczyciela czy kolegów. „Strzałem w dziesiątkę” w temacie kodowania stały się także karty do kodowania, które dzieci musiały odszyfrować, czyli pomalować według ustalonego kodu, aby zobaczyć co ukryło się na kartce. Mata do kodowania to nie tylko kolorowe pola z możliwością manipulowania kubeczkami, ale to również bardzo uniwersalne narzędzie, które przydaje się na wielu innych zajęciach, mogliśmy się o tym przekonać podczas lekcji z zakresu edukacji językowej, gdzie wykorzystaliśmy matę i krążki tematyczne do utrwalania liter, usprawniania pamięci słuchowej oraz analizy i syntezy wyrazów.

Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysłyrozwijają umiejętności logicznego myśleniarozumowania wnioskowaniaKształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatek rozwijają się społecznie

Nasze działania wykorzystujące elementy kodowania potraktowaliśmy jako pierwszy krok w wielkiej, pełnej przygód i radości podróży, w którą z pewnością będziemy wybierać się teraz coraz częściej.