#Dzieci uczą Rodziców.

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.

W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek.

Pomagamy zwierzętom ze schroniska.

„Nie liczy się to ile posiadasz,                                                                                                  ale ile dajesz innym                                                                                                                   i jak się z nimi dzielisz”                                                                                                          Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach  przybywa każdego roku mnóstwo zwierząt zagubionych i porzuconych przez właścicieli. Jak wszyscy wiemy zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt. W naszym przedszkolu uczymy dzieci odpowiedzialności, staramy się uwrażliwiać podopiecznych nie tylko na potrzeby innych ludzi, ale również zwierząt. W ramach akcji przeprowadzona została zbiórka karmy i akcesoriów potrzebnych, aby pomóc przetrwać zimę zwierzętom przebywającym w schronisku w Orzechowcach. Podjęte działania miały na celu rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na potrzeby zwierzą. W akcji wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne, dzieci, rodzice  oraz pracownicy przedszkola. Po raz kolejny pokazaliśmy, że leży nam sercu dobro bezdomnych zwierząt i z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się do akcji. Dzięki ofiarności osób, którzy wspierali zbiórkę udało się zgromadzić mnóstwo niezbędnych rzeczy dla czworonogów tj. koce, ręczniki, buda dla psa, miski, zabawki, karma dla psa i kota. Wszystko zostało zapakowane i przekazane na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Orzechowcach. Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom ,Rodzicom,Pracownikom Przedszkola, za ogromne serce i wsparcie akcji.

Uczymy dzieci programować.

Program edukacyjny „Uczymy dzieci programować” ma na celu propagowanie wśród dzieci nauki programowania. Programowania można uczyć prawie codziennie wplatając je w aktywności dydaktyczne. Programowania można uczyć poprzez różne formy zajęć grupowych, zespołowych i indywidualnych. W grupie Pomarańczowej odbyło się już kilka zajęć z zakresu programowania, dzieci poznały Ozobota, poznały zasadę jego działania, stopniowo poznawały tablicę kodów graficznych ich znaczenie. Kodowanie odbywa się przy mocy sekwencji baw, więc dla starszych dzieci jak się okazało nie było to takie trudne. Niektórych bardzo pochłonęło rysowanie tras dla Ozobotów- jest to aktywność, która wymaga precyzji, więc przy okazji ćwiczona była intensywnienie grafomotoryka. Pierwsze zajęcia przeznaczono na oswojenie dziecka z nowym narzędziem – Ozobotem- dzieci rysowały wymyślone przez siebie trasy i szybko zauważyły, że robot podążą za linią, zmienia kolory w zależności od koloru podłoża, a niestety zatrzymuje się, kiedy trasa jest narysowana niedokładnie- jest to kontrola błędu. Przez cały rok będziemy realizować zajęcia nie tylko z programowania i robotyki, ale także z zakresu kompetencji cyfrowych poprzez  naukę mądrego i bezpiecznego użytkowania internetu, aby w przyszłości dzieci stały się mądrymi użytkownikami świadomymi jego możliwości, a przede wszystkim zagrożeń.

Sala Doświadczania Świata – centrum wielozmysłowej aktywności dziecka.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie w naszym przedszkolu  wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.Głównym celem zabaw i ćwiczeń  w tej sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Ważnym celem jest również  budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie  dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania.Innymi słowy to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców  w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy. Ulubionymi zabawami  i ćwiczeniami dzieci jest np. łapanie świetlnych zajączków przy kolumnie wodnej, obserwacja  obrazów rzucanych na ścianę przez projektor laserowy, otulanie, zawijanie kocykiem w kabinie lustrzanej , tworzenie własnej muzyki na torze świetlno –dźwiękowym z tablicą kurantów oraz zabawy światłowodami  „Jaki to kolor”, „Świetlne wzory”, „Moje ciało”.

Aktywny przedszkolak.

Wychowanie w pedagogice  Marii Montessori jest rozumiane jako wspieranie, pomoc w indywidualnym  rozwoju każdego dziecka, a jego istotą jest doprowadzenie dziecka  do samodzielności, niezależności od dorosłych oraz odpowiedzialności. Stąd zadaniem nauczyciela  jest organizowanie takiego otoczenia w przedszkolu, aby wspierać  rozwój dziecka. W otoczeniu powinny być zawarte takie „impulsy” , aby odpowiadały wrażliwym fazom oraz pobudzały  do aktywności. Przygotowane otoczenie ma być pomocą dla dziecka w jego rozwoju  i bodźcem do podejmowania różnorodnych działań . Te działania dziecko może podejmować w korelacji ze środowiskiem  społecznym. Może zatem podejmować decyzje dotyczące : swobody wyboru pracy – co? Lub z jakim materiałem rozwojowym , swobody wyboru czasu – kiedy?, swobody wyboru formy społecznej- z kim?, swobody wyboru miejsca- gdzie?. W praktyce  oznacza to, że dziecko każdego dnia podejmuje bardzo ważne decyzje. Może tym samym realizować swoje zainteresowania, rozwijać talenty, predyspozycje, a tym samym rozwijać swoją aktywność poznawczą.  Codziennie dokładamy  wszelkich starań, aby każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu był dniem ciekawym, radosnym , pełnym  interesujących wyzwań na miarę przedszkolaka. Aby każdy dzień zachęcał dzieci do podejmowania różnych form aktywności. Codzienne dzieci podejmują różne  wyzwania, bogacą swoje doświadczenia w różnych obszarach rozwojowych, rozwijają i doskonalą kluczowe kompetencję (czytanie, pisanie, liczenie), rozwijają zainteresowania. Rozwijają umiejętności społeczne, pełnią określone funkcje, przygotowują się do udziału w różnych akcjach, występach okolicznościowych. Znajdujemy również  czas, aby przygotować najpiękniejsze prace na konkursy plastyczne.  Wiele czasu poświęcamy na  usamodzielnianie dzieci. Dzieci uczą się czynności samoobsługowych, czynności gospodarczo – porządkowych oraz pracy na rzecz innych. Doświadczają  samodzielności  organizacyjnej – zgodnie z zasadami pracy montessoriańskiej uczą  się samodzielnie organizować sobie czas pracy, miejsce pracy realizacji zadania oraz przyjmowania różnych ról społecznych. Gdy tylko sprzyjają warunki atmosferyczne spacerujemy, obserwujemy  otoczenie przyrodnicze, bawimy się na świeżym powietrzu. Często  taż bogacimy doświadczenia zmysłowe dzieci w  Sali Doświadczania Świata.

Code Week 2019- europejski tydzień kodowania.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na znaczeniu chociażby ze względu na potrzebę  rozwoju analitycznego i logicznego myślenia już wśród najmłodszych. W tym roku Code Week jako społeczne wydarzenie, odbył się już po raz szósty  i było to w dniach 5- 20 października. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowania jest również  najmłodszym dzieciom. Taka akcja była dla nas świetną okazją do zorganizowania  zabaw z grami logicznymi, grami planszowymi. Ponieważ jesteśmy na początku drogi uczenia dzieci programowania w ramach Code Week zorganizowano w grupie Pomarańczowej zabawę w ukrywanie kodów na grze planszowej. Za pomocą prostych piktogramów : strzałek, kółek, krzyżyków, uproszczonych rysunków dzieci uczyły się kodować zasady gry. Była to doskonała okazja do nauki logicznego myślenia , do zadaniowego podejścia do stawianych problemów, do szukania rożnych rozwiązań, analizowania, czyli do nabywania kompetencji niezbędnych dzieciom do nauki programowania, a tym samych do rozwijania kompetencji cyfrowych. Powstała więc ogromna gra planszowa – gra opowiadanie  z wiewiórką  i jej zapasami na zimę w roli głównej. Zaangażowanie dzieci było ogromne – widać było, że warto wplatać naukę programowania do codziennych aktywności dzieci.