Nikt nie jest za młody, by poznać swoje prawa. Lekcja ze studentkami.

W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą  Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, 22 listopada odbyły się zajęcia prowadzone przez studentki tej uczelni. Pani Paulina i Pani Joasia przedstawiły w formie różnorodnych zabaw prawa jakie posiadają dzieci na całym świecie.

Głównym celem zajęć było zapoznanie z wybranymi prawami dziecka, uwrażliwienie na odmienność innych ludzi, kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi, zachęcanie dzieci do korzystania z pomocy innych w razie potrzeby, poznanie instytucji, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i chronienie ich praw.

Przedszkolaki w czasie zabaw ruchowych, kwizów, rozwijały uczucie empatii, dowiedziały się że różnice między ludźmi są naturalne i że wszyscy  niezależnie od koloru skóry, pochodzenia mają równe prawa. Dzieci zostały uwrażliwione na potrzeby drugiego człowieka, uczyły się  tolerancji i wzajemnego szacunku. Co więcej dzieci wzbogaciły wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, a także dowiedziały się, że różnice między ludźmi sprawiają, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Zajęcia ze studentkami, to kolejna lekcja prowadzona na temat Praw Dziecka w przedszkolu.