Jak nauczyć przedszkolaka posługiwać się liczebnikami porządkowymi?.

Liczebniki, czyli wyrazy określające liczbę, ilość, kolejność itp., dzieli się na kilka grup. Najpopularniejsze to liczebniki główne, wyrażające liczbę (np. jeden, dwa, trzy, sto, tysiąc, itp. oraz liczebniki porządkowe wskazujące na kolejność (np. pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty drugi).

Aby nauczyć przedszkolaka posługiwania się tymi liczebnikami należy organizować sytuacje edukacyjne oraz wplatać je w różne, nawet okazjonalne aktywności dzieci. Żadnych szczególnych materiałów dla dziecka w domu  nie trzeba w tym celu przygotowywać , wystarczy wykorzystać to, co jest dostępne w domu – zabawki, a wśród nich , pojazdy, zwierzęta, spinacze do bielizny, lalki itp.  Można również  organizować zabawy tematyczne np. „W sklepie” , „Na parkingu”, „W zoo”  itp. Jest to proste. W efekcie dziecko będzie umiało numerować przedmioty i będzie wiedziało, który jest pierwszy , który drugi. Jest to bardzo ważna kompetencja matematyczna przedszkolaka. Oto kilka przykładów zabaw organizowanych w sytuacji kiedy dziecko posługuje się liczebnikami głównymi. Od razu nie musimy uczyć dzieci posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10 , należy to zrobić w zakresie dostępnym dziecku- czyli jeśli dziecko przelicza tylko np. do 5, to uczmy liczebników porządkowych w zakresie 5. 

Zbudujcie z klocków  domek, lub poproś dziecku , aby samo narysowało, dorysuj schody, policz z dzieckiem schody : jeden, dwa trzy , cztery itd. Teraz pokaż : ten schodek jest pierwszy, ten drugi, a ten trzeci,  ten czwarty, potem zrób to z dzieckiem razem, żeby w końcu dziecko samodzielnie przeliczyło : pierwszy, drugi , trzeci ,czwarty. Utrwalaj te liczebniki w różnych sytuacjach, a gdy dziecko dobrze je opanuje możesz spróbować spytać i prosić dziecko o pokazanie , który schodek jest pierwszy, który drugi , który trzeci , a który czwarty itd.

 Podobnie można postąpić w zabawie tematycznej „Na parkingu”. Na kartce papieru wyrysujcie parking na resoraki dziecka. Ustawcie samochody, ustalcie , który wyjeżdża pierwszy, który drugi, trzeci…. Zachęć dziecko do nazywania tego co robi np.: pierwszy wyjeżdża zielony samochód, drugi wyjeżdża czerwony, trzeci wyjeżdża niebieski. Ustawcie je z boku w kolejności w jakiej wyjeżdżały i przeliczcie: ten był pierwszy, ten drugi , ten trzeci….

 Zachęć dziecko do wycięcia z niebieskiego papieru coś na kształt jeziora- będzie to wodopój dla zwierząt- ustawcie zwierzęta w kolejce do wodopoju, a dziecko przelicza: pierwszy, drugi…. Zadaj pytania : Który w kolejce jest słoń?, A która jest żyrafa ? itp. Są to sytuacje zachęcające dziecko do werbalizowania sytuacji matematycznych związanych z posługiwaniem się liczebnikami porządkowymi.

 Każdy w domu ma spinacze do bielizny. Wystarczy przypiąć je do kartki papieru lub na rozciągniętym sznurku i przeliczać liczebnikami porządkowymi.  Zachęcamy do wspólnych zabaw matematycznych.