Język angielski – świąteczne zabawy dla dzieci utrwalające słownictwo.

  1. „Easter Bunny, where are you?” – zabawa tropiąca.

Zadaniem dziecka jest znalezienie Easter Bunny,- zajaczka,  który jest ukryty . Na zasadzie zabawy „Ciepło-zimno”

Rodzic chowa królika- maskotkę lub wykonanego z papieru następnie pytamy: „Easter Bunny, where are you?”-  króliczku gdzie jesteś? Zadaniem dziecka jest odnalezienie królika. Rodzic próbuje nakierować dziecko podczas odszukiwania maskotki używając słów

warm– ciepło

cold- zimno

hot- gorąco

Następnie można zamienić się rolami- to dziecko chowa a rodzic szuka zajączka.

  Wymowę słów można poćwiczyć  wspomagając się  internetowym słownikiem . Tłumacz Gogle wpisując słówka i klikając na głośniczek.

 2.„Egg, bunny”– zabawa matematyczna.

Dziecko układa lub rysuje rytm np. jajko, króliczek, jajko, króliczek (egg, bunny, egg, bunny) lub prostsza wersja: jajko czerwone, jajko zielone, jajko żółte, jajko pomarańczowe (red egg, green egg, yellow egg, orange egg). Można dołożyć więcej elementów: basket- koszyk, egg- jajko, bunny- zajaczek, chick- kurczak  lub więcej kolorów( wykorzystując wcześniejsze przekazane materiały związane z świętami ). Dziecko układa rytm a następnie nazywa ciąg ułożonych przez siebie przedmiotów bądź kolorów w języku angielskim.  

3. Egg Hunt – zabawa w zbieranie jajek.

Zabawa polega na wyszukaniu i zebraniu wszystkich jajek. Dziecko odnajduje na obrazku  jajka- pisanki i chowa je do koszyka łącząc  flamastrem pisankę z koszykiem. Następnie liczy ile zebrało pisanek. Koloruje obrazek.

1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten

Zachęcam do skorzystania z poniższego linku do strony internetowej – doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10

https://www.youtube.com/watch?v=UNbFcyVeYjc

życzę miłej zabawy. 

Wiosennie z zabawą

Proponuję zabawy (do realizacji w warunkach domowych), które różnorodnie aktywizują dziecko. Jedne z nich wymagają wytężonej uwagi i precyzji ruchów. To labirynty. Obserwuję dzieci podczas układania przez nie labiryntu z czerwonych sztang. Chętnie kładą w jego centrum wybrany przez siebie przedmiot.  Potem pokonując krętą drogę labiryntu zmierzają w jego kierunku. W kartach pracy, które zamieszczam celem do odnalezienia przez dziecko są kolorowe pisanki i wiosenny kwiatek.

Drugą grupą zabaw są te, które zapewnią dziecku ekspresję ruchów, pomogą uczyć skoczności, wpłyną na koordynację ruchową dziecka, rozciągną mięśnie grzbietu, wzmocnią mięśnie brzucha.

Po zabawie wymagającej skupienia warto zaproponować dziecku zabawę, w której udział zaspokoi jego naturalną potrzebę ruchu.

„Wiosenne skoki”  – zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami.  Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! podskoczyło jak najwyżej.  Powtórz ćwiczenie kilka razy. Zachęć dziecko do podskoków obunóż w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym naprzemiennie robiło rozkrok i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest w rozkroku, ramiona ma rozłożone na boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a ręce podparte  na bokach. Możesz zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – klaskanie nad głową.

 „Uciekająca piłka”  ‒ przygotuj dmuchaną piłkę. Poproś dziecko, aby usiadło na podłodze w siadzie prostym  (z wyprostowanymi nogami). Połóż piłkę obok dziecka i poproś, aby przeturlało ją dokoła siebie,  nie zginając nóg. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Następnie umieść piłkę między stopami dziecka. Poproś, aby się położyło i podało piłkę nogami do rąk, a następnie usiadło i ponownie umieściło piłkę między stopami. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Na koniec umieść piłkę między zgiętymi kolanami dziecka. Poproś dziecko, aby trzymając piłkę kolanami uniosło biodra do góry. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Ćwiczenie rozciąga mięśnie grzbietu i wzmacnia mięśnie brzucha.

https://www.maluchy.pl/labirynty