„Nie bój się, nie lękaj… Wypłyń na głębię!” -100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II.

Podczas ludzkiej wędrówki po ziemi pojawiają się na naszych drogach ludzie, którzy znacząco wpływają na nasze życie. Takie osoby nosi się w sercach, a każde wypowiedziane przez nich słowo wybrzmiewa niejednokrotnie w myślach, przywołując wzruszające i niezapomniane wspomnienia. Takim właśnie, niezapomnianym w myślach i słowach człowiekiem, był z pewnością nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II.

Św. Jan Paweł II – autorytet moralnym wielu z nas; człowiek o wielkim przesłaniu duchowym, niezwykle charyzmatyczna, bogobojna, wspominana przez ludzi z całego świata, jednocząca osoby bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznawaną religię postać. Wspaniały ambasador dzieci i młodzieży. Od początku swojej działalności apostolskiej pokładał wielkie nadzieje w najmłodszych pokoleniach. Ogromna wrażliwość serca Papieża przejawiająca się w życiu przenikniętym Ewangelią, pozwalała mu kierować uwagę ku najmniejszym, najbardziej bezbronnym, potrzebującym miłości i opieki. Z wielką żarliwością bronił prawa do życia każdego poczętego dziecka. Podkreślał, że człowiek jest pierwszą i główną drogą Kościoła, a dziecko „drogą wyjątkową”. W jednym z listów do dzieci napisał: „Prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa”. Z kolei w innym liście do dzieci prosił: „Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie”. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że Papież bardzo kochał dzieci i był ich przyjacielem o czym sam otwarcie mówił: „Największą radością i troską papieskiego serca są dzieci”.

Ojciec Święty poświęcał dużą uwagę dzieciom, dostrzegał ich obecność na każdym kroku. Zatrzymywał się przy nich i błogosławił, prowadził z nimi dialog. Brał na ręce i przytulał maluszki, podawane mu gdzieś z tłumu podczas pielgrzymkowych spotkań z wiernymi.

Wymownym przykładem ukazującym zapatrzenie Ojca Świętego na dziecięce potrzeby jest słynna opowieść o sznurówce, w której mały chłopiec spotyka przyszłego Papieża na schodach w Klasztorze Urszulanek i odważnie ciągnie go za sutannę wołając: „Księdzu, zawiąż sznurowadło!”. – Kardynał Wojtyła bez wahania się nachylił i zawiązał sznurówkę. Właśnie w takich sytuacjach pokazywał wielkość swojej skromności.

Ostatnie przesłanie wypowiedziane tuż przed odejściem do domu Ojca brzmiało: „Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie…” Te słowa obejmują cały pontyfikat Jana Pawła II, który był długą rozmową z nami, z młodymi, z dziećmi… On zawsze szukał i chciał dotrzeć do wszystkich ludzi, do każdego z osobna. Chciał się spotkać z każdym. Na każdego chciał spojrzeć z miłością. Każdemu chciał opowiedzieć o Chrystusie. Dzisiaj zostały po Nim liczne encykliki, adhortacje, listy apostolskie, przemówienia, wiersze i Jego wciąż żywa nauka. Pasterz, Orędownik pokoju, Tata, Ojciec – każdy z nas nazywał Go innym imieniem, ale On zawsze był, jest i będzie dla nas jeden, jedyny i niepowtarzalny. Nosimy w sercu naukę św. Jana Pawła II. Nosimy jego miłość. Nosimy Jego słowa, bo jak sam twierdził: „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”.

Ojcze Święty DZIĘKUJEMY.

W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II dzieci w formie plastycznej i wierszowanej wyraziły podziękowanie dla naszego Papieża Polaka za Jego cały pontyfikat, za ogromną miłość do dzieci, za serce i oddanie.