Język angielski – My family – moja rodzina

Family – rodzina

This is my family – to jest moja rodzina

parents- rodzice

dad- tata

mum- mama

baby- dziecko

children- dziecko

sister – siostra

brother –  brat

grandma – babcia

grandpa- dziadek

grandparents- dziadkowie

uncle- wujek

aunt – ciocia

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=26s

 Zabawa- zamiana miejsc

Rozkładamy na  stole poniższe  karty przedstawiające członków rodziny. Dziecko zamyka oczy Rodzic zmienia miejsca kart. Zadaniem dziecka jest odgadnąć  jakie karty zmieniły miejsca.

 Zabawa 

 Rozkładamy karty obrazkowe w różnych miejscach w pokoju . Włączamy muzykę. Gdy muzyka przestanie grać, Rodzic wypowiada słowa, a zadaniem dziecka jest dotarcie do odpowiedniej karty.

Wytnij poniższe nazwy członków rodziny i  dopasuj do ilustracji

 family

parents

 mum

 dad

brother

 sister

 grandma

 grandpa

grandparents

Nazwij członków rodziny i pokoloruj obrazek