Doświadczenia z wodą- mieszanie podstawowych kolorów.

Działania edukacyjne w przedszkolu to między innymi tworzenie warunków, które pozwalają na bezpieczną i samodzielną eksplorację przyrody. Umożliwiają one rozwój wrażliwości dzieci i inspirują do poznawania świata. Dzieci to dociekliwi badacze; uczą się wyszukiwania informacji, a przecież to bardzo cenna umiejętność i warto ją ćwiczyć przy różnych okazjach.

W grupie Żółtej dzieci eksperymentują z kolorami. Poznają barwy podstawowe, wykorzystują je do tworzenia barw pochodnych. Dzieje się tak podczas eksperymentu z wodą i jej barwieniem.

Podczas doświadczenia dziecko samodzielnie poznaje, czerpie radość z samodzielnie wykonanej pracy i własnych odkryć oraz wzbogaca słownik nazw, które wiążą się z tworzeniem barw.