Realizacja programu „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” w grupie Czerwonej – Lekcja 1

Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna. Dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego przedszkolaki z grupy Czerwonej realizują program edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” skierowany do klas I-III oraz do przedszkolnych oddziałów zerówkowych. Razem z Fajniakami dzieci będą uczyć się  wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia.

W ramach programu wyodrębnione są cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom natury, a każdemu patronują odpowiedni bohaterowie Gangu Fajniaków:

 • Ogień – Słońce Sonia
 • Woda – kropelka Ksenia
 • Ziemia – drzewo Dobromir
 • Powietrze – chmurka Celinka

LEKCJA 1:

Temat: Moje miejsce na Ziemi – Ekozakątek eksperymenty z powietrzem.

Na początku lekcji rozmawialiśmy o tym jak dbać o środowisko, co to jest segregacja śmieci i recykling. Dzieci po części teoretycznej przystąpiły do zadania praktycznego musiały posegregować śmieci do odpowiednich pojemników. Poradziły sobie z tym zadaniem bardzo dobrze.

Następnie odczytywaliśmy czas rozkładu niektórych odpadów. Rozbieżność czasowa jest ogromna np. ręcznik papierowy – 2 tygodnie, skorupki z jajek 12 miesięcy, a szklana butelka – 4000 lat.

Dla utrwalenia zdobytych wiadomości dzieci wykonały karty pracy o segregowaniu śmieci.

Następnie przenieśliśmy się do wspaniałego miejsca, gdzie nie ma śmieci, jest czyste powietrze i wszyscy są szczęśliwi. Takie miejsce opisane jest w książce pt. „Gang Fajniaków i miasto marzeń” M. Przewoźniaka w rozdziale pt. „Ekozakątek”.

W ramach lekcji wykonaliśmy kilka eksperymentów i zabaw, dzięki którym dzieci mogły poznać właściwości powietrza.

Powietrze jest gazem:

 • bezwonnym,
 • bezbarwnym,
 • bez smaku,
 • ulega sprężaniu bądź rozprężaniu,
 • można je skroplić,
 • jest niezbędne do życia,
 • otacza nas wszędzie.

Przeprowadziliśmy następujące zabawy i eksperymenty z powietrzem:

 • Zabawa z foliowymi woreczkami,
 • Zabawa z dmuchajkami,

Eksperymenty te pokazują, że chociaż powietrza nie widać, to można je wprawić w ruch, który oddziałuje na otoczenie. W przyrodzie odpowiada to działaniu wiatru.

 • Eksperyment z balonami,

Balon na butelce, która włożona jest do gorącej wody pęcznieje ponieważ powietrze rozszerza się pod wpływem ciepła.

Balon na butelce, która włożona jest do wody z kostkami lodu zmniejsza się ponieważ powietrze kurczy się od zimna.

 • Zanurzanie szklanki w wodzie,
 • Czy można usiąść na powietrzu? – eksperyment z dmuchaną piłką.

Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Każdy rodzic i nauczyciel zna z autopsji dziecięce serie pytań „dlaczego?”. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka.

Kontynuując nasze działania następnego dnia dzieci wykonały prace plastyczne inspirowane żywiołem powietrza.