„Zdrowo jem więcej wiem”

      Ten rok szkolny jest zupełnie inny niż poprzednie, co spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną, jednak tak jak w poprzednich latach w naszej grupie realizowane są różnego rodzaju programy i projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania i  potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.

     Jednym z nich jest projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. To właśnie w tym wieku  u dzieci zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Dlatego warto, aby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

       Realizację projektu rozpoczęliśmy lekcją, na której dzieci poznały wygląd i nazwy najbardziej popularnych warzyw. Dzieci  wskazywały i nazywały wybrane przez siebie warzywa, opowiadały na temat ich charakterystycznych cech, dzieliły ich nazwy na sylaby i głoski. Okazało się, że zarówno starsze jak i młodsze dzieci nie miały z tym problemu.                              Dzieci starsze bezbłędnie wyodrębniały pierwszą i ostatnią głoskę a także wspaniale poradziły sobie z  syntezą i analizą nazw poszczególnych warzyw, młodsze potrafiły podzielić nazwy warzyw na sylaby . Kolejnym etapem lekcji była klasyfikacja warzyw ze względu na kolor, kształt i wielkość. Wszystkie dzieci doskonale sobie poradził i z tym zadaniem. 

  Na zakończenie lekcji odbył się bal. Dzieci  wcieliły się w postacie różnych warzyw, które wybrały się na urodziny marchewki. Ich zadaniem była interpretacja muzyczno-ruchowa treści piosenki „Urodziny marchewki”. Wszyscy zyskali miano prawdziwych aktorów, których nie opuszczał dobry humor i wspaniała interpretacja zachowania poszczególnych warzyw. 

 Dzieciom bardzo spodobała się piosenka do tego stopnia, że konieczne było kilkakrotne powtarzanie zabawy, bo każde z nich chciało wcielić się w odgrywanie zachowania kilku warzyw. Lekcja dzięki naturalnym warzywom pozwoliła dzieciom przyswoić wiele nowych wiadomości, rozwinęła umiejętności matematyczne, poczucie rytu i umiejętność wyrażanie emocji innych. Na zajęciach dzieci wspaniale się bawiły, a wykonywanie poleceń i zadań sprawiało im wiele przyjemności i zadowolenia. Zresztą sami zobaczcie….