Kukiełki z warzyw w grupie Żółtej.

Do tematu warzyw wprowadziłam dzieci wierszem Juliana Tuwima „ Na straganie”. Pełne humoru fragmenty wiersza sprawiły, że dzieciom w trakcie porannego spotkania dopisywał znakomity nastrój. Wesołość nie osłabiła jednak ich uwagi. Bardzo skupione rozpoznawały i nazywały warzywa, opisywały ich wygląd, mówiły z prawdziwym znawstwem o przeznaczeniu prezentowanych roślin. Jeśli ktoś niezdecydowany zastanawia się jakie przetwory można by zrobić na zimę, powinien porozmawiać o tym z przedszkolakami. Ależ one dużo wiedzą! A jak bujną mają wyobraźnię! Przekonałam się o tym podczas zajęcia plastycznego, na którym wykorzystując zgromadzone warzywa i różnorodne materiały plastyczne dzieci wykonywały: kolorowe ludziki, węże, samochody, słonie, jeże… Warzywne rozmaitości. Zapraszam do galerii fotografii.