Interaktywne zadania o tematyce zimowo – przyrodniczej.

Mamy wreszcie długo wyczekiwany laptop i dobrze funkcjonujące połączenie wi-fi . Więc do dzieła. Dziś zaproponowałam dzieciom interaktywne zabawy o tematyce zimowej i przyrodniczej połączone z nauką bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów internetowych. Przeznaczona do tego specjalna aplikacja dała dzieciom sporo możliwości w zakresie rozwijania ich kompetencji cyfrowych. Dzieci stanęły przed interaktywnymi zadaniami , które dotyczyły : bezpiecznych zabaw na śniegu, sportów zimowych, ptaków zimujących w Polsce, zwierząt zapadających w sen zimowy i tych, które wykazują aktywność w trakcie zimy. Zabawy i ćwiczenia interaktywne miały rożne formy do wyboru przez dzieci np : pudełko z pytaniami, labirynt,ruletka, karty do sortowania,  do łączenia w pary, a także dla starszych dzieci przygotowane były testy z pytaniami wielokrotnego wyboru.  Dzieci wyjątkowe chętnie podjęły ten rodzaj aktywności, były wręcz zachwycone, a możliwość sprawdzenia poprawności odpowiedzi  dostarczyła sporo pozytywnych emocji. Ćwiczenia interaktywne były zróżnicowane i dawały  również możliwość utrwalenia wiedzy.

Poznajemy GeniBota.

W przedszkolu podejmowane są działania mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci. Jednymi z nich są kompetencje cyfrowe zwane także informatycznymi. Celem  kompetencji kluczowych jest kształtowanie edukacji w taki sposób , aby była ona nastawiona na potrzeby współczesności i przyszłości. Już szeroko opisywałam jakie działania podejmujemy w celu rozwijania tych kompetencji ( w artykule dla rodziców  „Nowe technologie w rękach przedszkolaków”). Tym razem skupimy się na GeniBocie.  GeniBOt to mały robot, który , aby wykonywał określone czynności misi zostać przez dzieci zaprogramowany. Roboty edukacyjne są na naszych zajęciach coraz częściej używane, już drugi rok mamy do czynienia z Ozobotami.  Oswajają najmłodszych z nowymi technologiami. Dzisiejsza lekcja pozwoliła dokładnie poznać GeniBota i jego możliwości. Dzieci poznały jego budowę, dowiedziały się, w jaki sposób wgrać  w niego program, jak przymocować dodatkowe elementy z klocków, i co zrobić , żeby poruszał się w określony sposób, żeby odczytywał cyfry, a także nuty. To było bardzo ekscytujące doświadczenie. Kolejne lekcje z GeniBotem w roli głównej już niedługo.