Interaktywne zadania o tematyce zimowo – przyrodniczej.

Mamy wreszcie długo wyczekiwany laptop i dobrze funkcjonujące połączenie wi-fi . Więc do dzieła. Dziś zaproponowałam dzieciom interaktywne zabawy o tematyce zimowej i przyrodniczej połączone z nauką bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów internetowych. Przeznaczona do tego specjalna aplikacja dała dzieciom sporo możliwości w zakresie rozwijania ich kompetencji cyfrowych. Dzieci stanęły przed interaktywnymi zadaniami , które dotyczyły : bezpiecznych zabaw na śniegu, sportów zimowych, ptaków zimujących w Polsce, zwierząt zapadających w sen zimowy i tych, które wykazują aktywność w trakcie zimy. Zabawy i ćwiczenia interaktywne miały rożne formy do wyboru przez dzieci np : pudełko z pytaniami, labirynt,ruletka, karty do sortowania,  do łączenia w pary, a także dla starszych dzieci przygotowane były testy z pytaniami wielokrotnego wyboru.  Dzieci wyjątkowe chętnie podjęły ten rodzaj aktywności, były wręcz zachwycone, a możliwość sprawdzenia poprawności odpowiedzi  dostarczyła sporo pozytywnych emocji. Ćwiczenia interaktywne były zróżnicowane i dawały  również możliwość utrwalenia wiedzy.