Eksperymentujemy :)

Najlepsze doświadczenia dla dzieci to takie, które są dla nich nieco magiczne. Tego typu zabawy są najlepszym sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, zdobywania wiedzy i rozbudzenia ciekawości otaczającym światem.  Doświadczenia uczą prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z eksperymentów. Mieszanie podstawowych kolorów jest z pewnością właśnie takim eksperymentem. Na początek zrobiliśmy podstawowe kolory: żółty, czerwony, niebieski – nazywaliśmy je, mieszaliśmy i obserwowaliśmy jakie nowe kolory powstają. Kolejnym naszym eksperymentem był wybuch wulkanu. Celem naszych eksperymentów było umożliwienie dzieciom odkrywania i działania, budzenie wiary we własne możliwości, umiejętności, rozwijanie pomysłowości, wyobraźni oraz wdrażanie dzieci do pracy w zespole.

Opracowała: Marcela Zagrobelny