Zajęcia z języka angielskiego  w ramach ,,Spaceru edukacyjnego”

W dniu 18 czerwca dzieci z grupy Pomarańczowej uczestniczyły w zajęciu  przeprowadzonym przez panią Magdę z języka nowożytnego obcego, podczas którego to wspólnie rozmawialiśmy na temat  nadchodzących wakacji . Dzieci poznały słownictwo związane z  powyższym tematem zajęć, formy oraz  miejsca spędzenia czasu wolnego podczas wakacji. Wspólnie stworzyliśmy mapę Polski na której to dzieci w nawiązaniu do tematu zajęcia narysowały poszczególne elementy poznanego słownictwa. Tematyka zajęcia obejmowala takie zagadnienia jak: Hello song,  wprowadzenie słownictwa It’s sunny, It,s hot , I like summer, because is…., wprowadzenie wiersza ,,Summer”,  zabawa ruchowa , Holidays- wakacje, Greetings from Poland- pozdrowienia z Polski,  poznanie nazw miejsc odpoczynku tj ,morze, góry, wieś, jezioro, duże miast, pole, rzeka, plaża, lasy, tworzenie mapy Polski z zaznaczonymi miejscami odpoczynku. Podczas zajęć dzieci wykazywały się dużą aktywnością, były bardzo zaangażowane  a zarazem rozwijały swoja wiedzę , ciekawość poprzez zadawanie wiele pytań.