Konkurs literacko-plastyczny Przedszkolne rymowanie – Każdy Ci to powie najważniejsze jest zdrowie – WYNIKI

Nasze przedszkole zorganizowało VIII edycję konkursu literacko-plastycznego Przedszkolne rymowanie pod hasłem – Każdy Ci to powie najważniejsze jest zdrowie!

Konkurs był adresowany do dzieci z jarosławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z nauczycielami lub członkami rodzin.

Celem konkursu było:

– promowanie wśród społeczności przedszkolnej postaw prozdrowotnych
i proekologicznych,

– propagowanie zasad higieny osobistej, zdrowego odżywiania się, aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwej organizacji dnia,

– uwrażliwienie na innych ludzi i ich potrzeby,

– rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie wiedzy o zdrowym stylu życia,

– nabywanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu,

– zdobywanie umiejętności przewidywania i unikania zagrożeń w najbliższym otoczeniu,

– kształtowanie dobrych przyzwyczajeń i wyzbywanie się złych nawyków wpływających na zdrowie człowieka,

– rozwijanie wyobraźni,  zasobu słownictwa, mowy, myślenia, kreatywności dzieci
i ich zdolności artystycznych i literackich,

– integrowanie członków rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych,

– zintegrowanie środowisk przedszkolnych.

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem lub innymi członkami rodziny wiersza,  bajki, opowiadania lub rymowanki  o tematyce zdrowotno-ekologicznej, a także narysowanie ilustracji do tekstu.

Na konkurs wpłynęło 21 prac, w tym 9 z naszej placówki.

WYNIKI KONKURSU SĄ NASTĘPUJĄCE:

I MIEJSCE – Nel Szumiło-Kulczycka z gr. Zielonej z rodzicami i ciocią Kasią,

II MIEJSCE – Filip i Franciszek Gajur z gr. Pomarańczowej z rodzicami,

III MIEJSCE – Olga Barska z SP nr 4 im. Stefana Żeromskiego z mamusią Katarzyną,

WYRÓŻNIENIE – Wojciech Flisowski z gr. Czerwonej z mamusią Agnieszką,

WYRÓŻNIENIE – Liliana i Sebastian Wilczek z gr. Niebieskiej z mamusią Anetą,

WYRÓŻNIENIE – Aniela Wróbel z MP nr 3 im. Marii Kownackiej z mamusią Iwoną,

WYRÓŻNIENIE – Gabriel Krupa z MP nr 10 z tatusiem Mariuszem,

WYRÓŻNIENIE – Gabriela Kulpa z SP nr 7 im. ks. Stanisława Staszica z mamusią Magdaleną.

Ponadto w konkursie udział wzięli:

Z Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori:

 • Aleksander Maciałek z gr. Niebieskiej z mamusią Beatą,
 • Antoni i Jerzy Kluz z gr. Pomarańczowej z rodzicami,
 • Karol Jagieła z gr. Pomarańczowej z rodzicami,
 • Maria Kawecka z gr. Pomarańczowej z rodzicami,
 • Michał Iwański z gr. Zielonej z mamusią Moniką.

Z Miejskiego Przedszkola nr 1:

 • Aleksandra Drzymała z mamusią Katarzyną.

Z Miejskiego Przedszkola nr 3:

 • Dominik Makowski z mamusią Bernadetą.

Z Miejskiego Przedszkola nr 10:

 • Aniela Wojtaszek z tatusiem Tomaszem,
 • Kacper Szot z mamusią Magdaleną,
 • Tymon Grzesiowski z tatusiem Jarosławem.

Ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego:

 • Natalia Machała z mamusią Jolantą
 • Antonina Szablan.

Ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica:

 • Julia Kopczak z mamusią Magdaleną.

Zarówno zwycięzcy, jak i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, życzymy wielu radosnych chwil przy tworzeniu poetyckich utworów, kolejnych sukcesów oraz rozwijania swoich pasji i talentów.