Bezpieczeństwo przedszkolaka

Tematem, którego nie  można pominąć w edukacji przedszkolnej jest bezpieczeństwo dzieci. Na tym zagadnieniu skupiłam uwagę najmłodszych. Jestem zdania, że należy pomóc naszym pociechom zrozumieć niektóre sytuacji zagrażające ich bezpieczeństwu. Dlatego przeprowadziłam z dziećmi rozmowę popartą ilustracjami na temat niebezpiecznych sytuacji, których zawsze należy unikać. Inspiracją do rozważań  na temat bezpieczeństwa była książka Grzegorza Kasdepke: „Ostrożnie”. Dzieci brały udział w rozmowie często przywołując własne doświadczenia. Rozmawiały o zagrożeniach wynikających z zabaw w nieodpowiednich miejscach: na jezdni, albo w jej pobliżu, w pobliżu torów, zabaw w wodzie bez opieki osób dorosłych. Dostrzegły również zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa w zabawach lekarstwami, kuchenką gazową i sprzętem elektrycznym. Rozumieją też niebezpieczeństwo wynikające z kontaktu z nieznajomymi.

Rozmowę o bezpieczeństwie dzieci uwieńczyła twórczość plastyczna. Dzieci malowały farbami niebezpieczne sytuacje. Była to praca w grupach. Ich uczestnicy zgodnie obrali tematy swoich malarskich prac. Chłopcy przedstawili zabawę fajerwerkami, dziewczynki namalowały wnętrze mieszkania i drzwi, których dzieci nikomu obcemu nie otwierają. Takie spotkania, rozmowy, rozważania kształtują u dzieci postawę odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.