Lekcje ciszy

                Ćwiczenia ciszy odgrywają  szczególną rolę w metodzie M. Montessori. W ciszy dziecko się koncentruje, uczy, buduje siebie. Cisza w koncepcji M. Montessori to nie tylko ograniczenie hałasu, ale też opanowanie wysiłkiem woli ruchów i emocji. Ćwiczenia ciszy pomagają dziecku odnaleźć spokój. Kontrola ruchu, ruch medytacyjny i twórcza ekspresja ruchowa, powiązane wzajemnie z uspokojeniem, są najlepszym sposobem do powstawania refleksji i możliwością uwewnętrzniania się. Lekcje i ćwiczenia ciszy mają duże znaczenie w wychowawczym rozwoju dziecka, ułatwiają nie tylko lepsze skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwalają dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Lekcje ciszy są bardzo różnorodne, do wybranych wrażeń węchowych, dotykowych, smakowych, słuchowych lub wzrokowych. Podczas lekcji ciszy dzieci tworzyły z różnego materiału przyrodniczego kompozycje mandeli, wyciszały się spacerując po elipsie i labiryncie. Pomimo, że lekcja ciszy wymagają od dzieci znacznego wysiłku woli, samokontroli i intensywnej koncentracji  jest ona źródłem silnej satysfakcji i radości, interesującego doświadczenia.