Praca dzieci w przygotowanym otoczeniu.

Starannie przygotowane otoczenie w sali cechuje  prostota i porządek. Wszystkie przedmioty i sprzęty mają swoje miejsce i służą określonym celom. Sala wyposażona jest w materiał rozwojowy z którym pracują dzieci,  który swoją strukturą odpowiada poszczególnym fazom rozwoju dziecka. Bardzo ważnym składnikiem otoczenia są materiały dydaktyczne,  tak skonstruowane by stopniować  poziom wykonywanych zadań, czyli przechodzić  od ćwiczeń łatwych do trudniejszych.

 Materiał  rozwojowy do pracy dzieci dzieli się  na obszary:

  • Do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego.  Fundamentem pedagogiki M. Montessori są ćwiczenia praktycznego życia- są to działania dotyczące czynności samoobsługowych (przybory do przesypywania, przelewania, sortowania, składania serwetek, czyszczenia metalu, wiązania, zapinania, zamiatania itp.) Do tej grupy ćwiczeń należą lekcje ciszy i milczenia oraz wszystkie czynności związane z nauką samoobsługi, ćwiczenie dnia codziennego.
  • Do edukacji sensorycznej – służącej wszechstronnemu kształcenie zmysłów: – wzroku (tabliczki barwne); dotyku (tabliczki szorstko- gładkie); słuchu (puszki szmerowe, dzwonki); smaku (pojemniki smakowe);  węchu (pojemniki zapachowe);  zmysłu barycznego  (tabliczki baryczne); wprowadzenie w świat: wymiarów (cylindry do osadzania i kolorowe walce, czerwone beleczki, brązowe schody, różowa wieża); powierzchni (trójkąty konstrukcyjne, komoda geometryczna) i brył.
  • Do edukacji językowej – wyrabianie płynności ręki, nauka prawidłowego chwytu (metalowe ramki z wkładami); przygotowanie do pisania ( np. litery szorstkie, odmiany ruchomego alfabetu); do czytania (koszyczki językowe, małe książeczki, ruloniki z poleceniami); poszczególne trudności językowe (dwuznaki, zmiękczenia)
  • Do edukacji matematycznej – podczas pracy z którym dzieci doskonalą umiejętność liczenie, przeliczanie, dodawanie, odejmowanie ( czerwono- niebieskie beleczki, cyfry szorstkie i gładkie, wrzeciona do przeliczania, złoty materiał, wąż dodawania, cyfry i żetony)
  • Do edukacji kosmicznej wychowanie dla wszechświata (wychowanie kosmiczne)- wychodzące globalnie naprzeciw zainteresowaniu dzieci otaczającym je światem (globusy, puzzle części świata, kontynentów, komoda biologiczna, planety układu słonecznego, doświadczenie czasu- linia rozwoju życia)
  • Do wychowania religijnego np. krzyż, Biblia, świeca, obrazki, książeczka o tematyce religijnej, prowadzenie godzinek adwentowych i wielkanocnych

         Praca wolna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka  w przygotowanym otoczeniu, zgodnie z zasadami pedagogiki M. Montessori dziecko ma wolność wyboru materiału , czasu , miejsca i formy pracy. Inny wartościowy element stanowią  lekcje ciszy czyli krótkie ćwiczenia, oparte na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów przy muzyce wyciszającej, pomagające dziecku odnaleźć spokój, lepszą umiejętność skupienia uwagi, bardziej efektywną  pracę.