Poznajemy drzewa , ich liście i owoce – zajęcia z materiałem przyrodniczym

Podczas zajęcia dokonaliśmy podziały drzew na dwie grupy: drzewa liściaste  i drzewa iglaste. Oglądanie gałązek jodły, sosny , świerka , modrzewia i ich owoców- szyszek, a także liści i i owoców  kasztanowca, jarzębiny, dębu.  Badanie wielozmysłowe, porównanie ich wyglądu, poprzez zmysł wzroku, dotyku, węchu  liści przyniesionych przez nauczycielkę, oglądanie – zwracanie uwagi na kształt, kolorystykę, wielkość, zapach liści zasuszonych i świeżych. Poróba określenia z jakiego drzewa spadły?.  „Wirujące listki” – taniec przy muzyce Vivaldiego był wprowadzeniem dzieci do wysłuchania wiersz B. Lewandowskiej „Kolorowy bukiet” 
Do parku przyszły
Z przedszkola dzieci.
Chcą zrobić z liści
barwny bukiecik.
Listki czerwone,
Jak malowane,
Leżą pod klonem
I pod kasztanem.
Pod dębem leżą
liście brązowe.
Jaś ma ochotę
W bukiet je włożyć.
Gdy ten bukiecik
Stanie na stole,
Ozdobi dzieciom
całe przedszkole.

Wysłuchnie wiersza stało sie inspiracją do wykonania własnego jesiennego bukietu z zasuszonych wczesniej przez dzieci liści a także utrwalenia nazw poznanych drzew.