Być zdrowym – ważna rzecz!

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, wychodząc naprzeciw realizowanym przez nauczycieli treściom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotował propozycje zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, które mają na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Głównym celem tych zajęć było zwiększenie świadomości dzieci na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

Mając na względzie obecny czas i sytuację pandemiczną panującą na całym świecie, odbyliśmy z dziećmi cykl zajęć edukacyjnych nawiązujących tematycznie do szeroko rozumianej profilaktyki prozdrowotnej, w tym omówiliśmy działania na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktykę zachorowań na inne choroby zakaźne.

Wspólnie próbowaliśmy ustalić co to są wirusy? Czy można je zobaczyć przez szkło powiększające? Dlaczego i w jaki sposób musimy dbać o higienę? Dlaczego tak ważne w naszym codziennym życiu jest dokładne mycie rąk? Eksperyment z drobinkami czarnego pieprzu (odpowiednik wirusów) oraz mydłem na palcu, uzmysłowił dzieciom, że tak jak te drobinki pieprzu „uciekają” przed mydłem, tak samo z naszych dłoni  „uciekają” wszystkie wirusy i bakterie,  gdy tylko dokładnie je myjemy.

Inscenizacja teatralna, w której główną rolę odgrywały właśnie wirusy pomogła dzieciom zrozumieć drogę ich rozprzestrzeniania się  i tym samym dała przykłady czego nie należy robić lub co robić, aby móc jak najdłużej zachować zdrowie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem oraz niebywałą wyobraźnią szukały sposobów na pokonywanie wirusów („Możemy rzucać w nich warzywami, bo one boją się witamin” – tak brzmiała jedna z wypowiedzi 🙂 )

Ponadto prezentowaliśmy właściwe zachowania podczas kichania, kaszlania, witania się i mycia rąk. Chociaż informacje te są powtarzane w naszej grupie bardzo często, to jednak takiej mądrości nigdy za wiele…

Na sam koniec utrwaliliśmy wiedzę na temat pracy lekarza. Dzieci odwoływały się do własnych doświadczeń i opowiadały jak wspominają własne wizyty w gabinecie lekarskim. Bez trudu potrafiły wymienić atrybuty lekarza oraz inne rzeczy związane z leczeniem. Opowiadały o lekach, które należy zażywać tylko w obecności i za pozwoleniem dorosłych. Poprzez burzę mózgów próbowaliśmy ustalić co to są szczepionki? Czy dzieci w ogóle mają świadomość takiej metody zapobiegania różnorodnym chorobom zakaźnym? Jak się okazało, dzieci doskonale orientowały się w temacie, mówiły, że to takie tabletki, tylko w płynie, że to zastrzyki, które trochę bolą, ale dzięki nim jest się zdrowym 🙂

Zatem temat profilaktyki chorób zakaźnych nie ma już przed nami tajemnic. Dzieci obiecały zwalczać wszystkie złe wirusy i bakterie poprzez częste i dokładne mycie rąk,  poprzez dbanie o właściwą dietę i higienę całego ciała. Oby już teraz wirusy trzymały się od nas jak najdalej.