Tydzień życzliwości i pozdrowień.

 Światowy Dzień Życzliwości przypada na 21 listopada, niestety niska frekwencja nie pozwoliła nam zorganizować działań w tym zakresie w tym dniu. Jest to szczególny dzień i w naszej grupie celebrowany był w grudniu. Jest to dzień dobrych uczynków i pozdrowień. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych , a oryginalna nazwa tego święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć ) do przynajmniej 10 osób dziennie.  W naszej grupie cały tydzień poświeciliśmy tematowi życzliwości. Dzieci analizowały obrazki sytuacyjne, wyszukiwały sytuacje świadczące o życzliwości. Oceniały zachowanie bohaterów obrazków. Powstała poczta miłych słów i pozdrowień. Dzieci mogły obdarowywać się przez cały tydzień miłymi listami i rysunkami. Utrwalono zasady zachowania związane z Kodeksem Dobrego Zachowania. Dzieci poznawały życzliwe słowa i pozdrowienia, podawały przykłady życzliwych uczynków wobec drugiego człowieka. Powstał Dekalog Przyjaźni, pod którym dzieci „podpisywały” się odbijając swoją rączkę. Na koniec stworzyliśmy sylwetkę człowieka życzliwego. Dzieci gromadziły słowa wyrażające życzliwość i przypinały na tablicy.   Podsumowaniem tygodnia życzliwości było wręczenie dzieciom plakietki dziecka życzliwego doceniając ich życzliwe i serdeczne zachowania wobec innych dzieci w grupie. To były bardzo ważne przedsięwzięcia uczące dzieci poruszania się  w świecie wartości.