Eksperymenty z filtrowaniem wody.

Debata ekologiczna przedszkolaka o zasobach leśnych i ich ochronie  zainspirowała nas   do zastanowienia się  tym razem nad ochroną zasobów wodnych. Odbyła się lekcja dotycząca właściwości wody, wykorzystanie jej w życiu codziennym. W oparciu o serię obrazków   omawialiśmy  sytuacje pozytywne i negatywne w odniesieniu do ochrony czystości wód na kuli ziemskiej. Na zakończenie wykonaliśmy eksperyment, który przybliżył dzieciom kolejne właściwości wody. Najpierw z kilku elementów skręciliśmy specjalny statyw, na którym zawiesiliśmy lejki , które wypełniliśmy piaskiem , żwirkiem i większymi kamyczkami. W ten sposób badaliśmy , czy te surowce są przepuszczalne dla wody. Kolejny eksperyment dotyczył filtrowania wody. Czystą wodę zmieszaliśmy z ziemią, uzyskując w ten sposób wodę zanieczyszczoną, po czym zastosowaliśmy filtr papierowy do jej oczyszczenia. Dzieci szybko spostrzegły, że im więcej razy przepuścimy wodę przez filtr, tym woda  będzie  bardziej czysta.  

Debata ekologiczna przedszkolaka.

 Już po raz drugi uczestniczyliśmy w ekologicznej debacie przedszkolaka. To spotkanie dzieci z trzech przedszkoli i pogadanki oraz aktywności związane z ochroną środowiska przyrodniczego . Tym razem debata w której uczestniczyliśmy w MP nr 3 dotyczyła zasobów leśnych i ich ochrony. Specjalnym gościem był pan leśniczy z nadleśnictwa Jarosław. Pan Leśniczy w oparciu o specjalne plansze opowiedział dzieciom o zwierzętach leśnych  ich zwyczajach, potrzebach i ochronie. Ciekawie opowiadał o warstwach lasu. Dzieci mogły zadawać pytania. Potem wspólnie zastanawialiśmy się jak chronić las i jego zwierzęta. Ze strony dzieci padały konkretne propozycje świadczące o ich sporym zasobie wiedzy o tym jak chronić zasoby środowiska naturalnego oraz zwierzęta. Na koniec przystąpiliśmy do aktywności  wykonując piękne obrazki  z naturalnych okazów przyrodniczych . Było to bardzo ciekawe spotkanie. Kolejna trzecia debata ekologiczna odbędzie się we wrześniu w naszym przedszkolu.