Sport to zdrowie każde dziecko ci to powie czyli IV Spartakiada Przedszkolaków

We wtorek 14 czerwca nasze przedszkolaki wybrały się do Miejskiego Przedszkola nr 12 aby wziąć udział w miedzyprzedszkolnej Spartakiadzie, którą patronem honorowym objął Burmistrz Miasta Jarosławia. Uczestniczyły w niej dzieci z różnych przedszkoli. Głównym celem organizacji konkursu było propagowanie wśród najmłodszych aktywnego spędzania wolnego czasu, a także kształtowanie postawy prozdrowotnej, propagowanie kultury fizycznej, integracja dzieci w wieku przedszkolnym, wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych.
Nasze przedszkolaki po wspólnej rozgrzewce,
z pełnym zaangażowaniem i entuzjazmem wykonywały kolejne zadania sportowe, stawiane przed nimi. Oczywiście dzieciaczki spisały się na medal inaczej być nie mogło. Podczas konkursu odbyła się również zbiórka funduszy na rzecz małej Poli, którą również wsparliśmy.
Dzieci wróciły zadowolone ze Spartakiady, z medalami na szyi oraz z pięknym pucharem.

Opracowała: Magdalena Suberlak