Podziękowania dla Rodziców.

Drodzy Rodzice – koniec roku szkolnego inspiruje nas do podsumowań i do refleksji. Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za współpracę, za ogromną pomoc w realizowaniu różnych zadań, przedsięwzięć, za okazane nam wsparcie na co dzień. Dziękujemy za życzliwość, za to, że pod naszym adresem kierowaliście Państwo nieustannie  słowa świadczące o docenianiu naszej pracy i o wartości wychowania przedszkolnego . Było nam bardzo miło i mobilizowało do dalszych twórczych i kreatywnych działań  na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci. A Państwa zaangażowanie w toczące się procesy przedszkolne był bardzo ważne i wyjątkowe za co serdecznie dziękujemy.

Bezpieczne wakacje.

Uczenie dzieci zachowania bezpieczeństwa w różnych okolicznościach jest niezmiernie ważne. A podczas wakacji, kiedy mają miejsce beztroskie zabawy dzieci w różnych miejscach wypoczynkowych musimy zwracać na to szczególną uwagę.  W przedszkolu zasady dotyczące zasad bezpieczeństwa  mają kluczowa rolę. Uczy się tego dzieci  przez cały rok i nieustannie utrwala. Oto kilka niezbędnych rad dla rodziców.

 Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje. Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów, dzieciom należy  zapewnić maksimum opieki i zainteresowania, a także jak najczęściej samemu uczestniczyć w pozytywnym wypełnieniu ich czasu wolnego.

Należy ustalać i sprawdzać miejsca  zabaw czy wypoczynku  dzieci(przede wszystkim czy są bezpieczne), a także uczyć dzieci ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, lasu, itp. niebezpiecznych miejsc.

Warto wiedzieć, z kim i gdzie nasza pociecha idzie, bawi się i kiedy wróci.

Każde dziecko powinno znać zasady poruszania się po drodze pieszo czy rowerem, szczególnie jeśli jest w wieku pozwalającym na samodzielne się po niej poruszanie.

Każde dziecko powinno też znać ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące samodzielnego pobytu w domu i jego otoczeniu, a także w kontakcie z obcym psem –  Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne! Zawsze dbajcie o środowisko naturalne – nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie.

Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

Jak minął nam rok szkolny?

Rok szkolny 2021/22 dobiega końca. I jak zawsze robimy podsumowania. Było ciekawie i  inspirująco. Dzieci podejmowały rożne wyzwania o różnym stopniu trudności. W toku różnych aktywności w przedszkolu i poza nim , poprzez udział w różnych inicjatywach, przedsięwzięciach i   konkursach rozwijały swój potencjał i bogaciły kompetencje w różnych obszarach rozwojowych. Pięknie  układała się też współpraca ze środowiskiem lokalnym,  a także z rodzicami. Poniżej  relacja fotograficzna z ważniejszych wydarzeń z  życia przedszkolnego. 

Kuchnia błotna.

Wreszcie ziściły się marzenia dzieci o zabawach w kuchni błotnej. Choć na początku same nie dowierzały, że będą mogły same tworzyć błoto i się nim po prostu fajnie bawić . Takie zabawy wywołują mnóstwo radości , sprzyjają rozwojowi kreatywności dzieci.  Dziś uśmiech z twarz dzieci nie schodził, było mnóstwo fajnej zabawy, niczym nie skrępowanej. A to wszystko za sprawą Pana Kamila – tatusia Helenki i Anieli, który samodzielnie w kilka dni wykonał wspaniałą kuchnię błotną. Cała społeczność przedszkolna   podziwia inicjatywę Pana Kamila . To Człowiek o Wielkim Sercu – ogromnie dziękujemy!!!