Wychowanie ku wartościom

Dostrzegam potrzebę wychowywania dzieci w duchu wartości. Kieruję się przekonaniem, że wychowanie dziecka ku wartościom kształtuje u niego pewną wrażliwość, która pomaga pielęgnować mu różne umiejętności. Wychowanie w duchu wartości ma wiele zalet. Jeżeli praktykuje się je stosując w życiu dziecka, to współtworzą one jego charakter. Wartości oddziałują na wolę wzmacniając ją, wpływają pozytywnie na motywację do podejmowania działań, sprawiają, że myślenie nabiera dynamiki, a w dziecku kreuje się indywidualna tożsamość i kształtuje duchowe życie. To dzięki nim dziecko dokonuje wyborów, obiera własną drogę w relacji ze światem. W przyszłości będzie potrafiło wyznaczyć sobie cele, rozpoznać priorytety. Wartości są pomocne dziecku, kiedy nawiązuje relacje społeczne. Dzięki nim dziecko potrafi rozpoznać negatywne zachowania i te, które są pozytywne.

Jest wśród wartości grupa wartości etycznych. Mieszczą się w nich: prawda, uczciwość i mądrość. Do ich kształtowania u dzieci można posłużyć się utworami literackimi, analizą ich bohaterów, określaniem postaw. W kształtowaniu prawdy, uczciwości i mądrości pomocne są również scenki dramowe. Scenki bardzo angażują dzieci i skutecznie pomagają im dostrzec i określić różne typy zachowań.

W grupie wartości etycznych jest również dobro, miłość i przyjaźń; wartości bardzo pożądane w relacjach międzyludzkich. To dzięki nim rodzi się u dziecka wrażliwość. Dziecko, które wzrasta w otoczeniu dobra, miłości i przyjaźni z pewnością w pełni rozwinie się duchowo i moralnie. A potrzeba tak niewiele. Wystarczy, że nabierze przekonania o potrzebie pomocy innym (u niektórych dzieci odbywa się to spontanicznie), że będzie okazywać miłość i szacunek do osób w swojej rodzinie, a wobec rówieśników przyjmie pozytywne postawy. Dziecko wzrastające w miłości, dobru i w przyjaźni samo rozpozna i trafnie wybierze sposoby postępowania, których celem jest czynienie dobra.

Wśród wartości etycznych są również obowiązek i odpowiedzialność. Spełnienie obowiązku wywołuje bardzo pozytywne reakcje u dzieci. To radość i zadowolenie, swego rodzaju spełnienie. Czasem jednak dzieci zaniechają obowiązków i wtedy doświadczają skutków braku odpowiedzialności, dostrzegają jej konsekwencje. To swoista nauka wyboru postaw. Zwykle pełni rolę drogowskazu w następnych wyborach wartości. Warto budzić na nie wrażliwość dziecka choćby poprzez rozmowy z nim.

Jest czas w życiu każdego dziecka, gdy po raz pierwszy wchodzi ono w świat relacji międzykulturowych. Znajdują się w nim znaki i symbole, święta i tradycje. Owo wejście dziecka w ten bardzo ważny społecznie i niezmiernie wartościowy obszar w życiu każdego człowieka odbywa się najczęściej poprzez informację nauczyciela; przewodnika oraz przez stworzenie otoczenia, które pozwoli dziecku poznawać, rozumieć i przeżywać wartości, obrzędy oraz tradycje.

Wreszcie wspomnę o tych wartościach, które są mi wyjątkowo bliskie. To wartości estetyczne. Przypisuję im ogromną, nieocenioną rolę w rozwoju każdego człowieka, nie tylko dziecka. Ale tu o dziecku… Kiedy poczuje piękno i harmonię, kiedy w bezpośrednim kontakcie z tymi wartościami zgromadzi wiele zmysłowych doświadczeń, dane będzie mu doznać pięknego, ludzkiego zadowolenia. Dlatego warto pielęgnować piękno w dziecku i w jego otoczeniu. Trzeba strzec wrażliwości dziecka, trzeba ją rozwijać. Należy tę wrażliwość poddawać pozytywnym bodźcom; wartościom estetycznym. Wydaje się, że wówczas któryś z obszarów sztuki może otworzyć się przed dzieckiem, być dla niego zachętą do poznawania, do doświadczania. Dla jednych takim obszarem będzie plastyka, dla drugich architektura, dla innych: literatura, teatr lub muzyka. Aktywne dziecko w świecie sztuki to kreator i konsument sztuki. Nawiązując kontakt ze sztuką dziecko sprawia, że dokonuje się rozwój jego osobowości, wyobraźni, sfery intelektualnej. Budzi się w nim i rozwija postawa twórcza.

Wychowujmy dzieci ku wartościom.

 

Renata Stasiak

Agnieszka Gęsiorska Pigan

„Smutno nam dzisiaj, że Was żegnamy, że po wakacjach tu się nie spotkamy…” – pożegnanie w Grupie Zielonej.

23 czerwca w naszej grupie odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących z przedszkola. Oficjalnie uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała Rodzicom za życzliwość i wszelką pomoc, po czym zwróciła się do naszych najdroższych absolwentów życząc im samych pięknych i radosnych dni przepełnionych sukcesami i wspaniałymi wspomnieniami. Nie zabrakło także miłych słów dla nauczycielek i asystentek, którym Pani Dyrektor podziękowała za cały rok pracy.

Następnie dzieci zaprezentowały przygotowany wcześniej montaż słowno-muzyczny. Starszaki, które po wakacjach już do nas nie wrócą, żegnały przedszkole piosenkami i wierszami mówiącymi o pożegnaniu, tęsknocie, ale i o nowych zadaniach czekających na nich w nowych szkołach. Nie zabrakło też wypowiedzi dzieci młodszych, które w swoim wystąpieniu, z żalem i tęsknotą w głosie, żegnały swoich starszych kolegów i koleżanki.

Po występie naszym kochanym absolwentom zostały wręczone dyplomy, pamiątkowe zdjęcia i nagrody książkowe. Również Rodzice, za całoroczną współpracę, zaangażowanie i wszelkie dodatkowe działania na rzecz grupy i przedszkola otrzymali podziękowania.

Ten dzień był pełen emocji i wzruszeń ponieważ ostatni raz spotkaliśmy się w takim gronie. Nie obyło się bez łez . Ale wyjątkowi Rodzice naszych wyjątkowych dzieci i temu zaradzili, wnosząc cudowny, przepiękny, przepyszny tort autorstwa Pani Justynki, mamusi naszego Joachima, za który jeszcze raz najserdeczniej DZIEKUJEMY. Pani Justynko to było prawdziwe dzieło sztuki, które ze względu na swoje niezwykłe walory smakowo – estetyczne zniknęło w mgnieniu oka 🙂  I tak właśnie, wraz z tym przepysznym tortem, rozpoczęła się w naszej grupie prawdziwa uczta łasuchów, która poprawiła nam humory i sprawiła, że na naszych buziach pojawił się uśmiech 🙂 DZIĘKUJEMY!

Naszym kochanym absolwentom jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w nauce oraz udanych, bezpiecznych, zdrowych i niezapomnianych wakacji. A Wam kochani Rodzice z całego serca DZIĘKUJEMY za to, że byliście, wspieraliście nas i pomagaliście w realizacji różnorodnych działań i przedsięwzięć. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele!

Do tych wszystkich wypowiedzianych tutaj życzeń i słów dołącza się także nasza najdroższa Pani Lidzia, która z głębi serca pragnie podziękować dzieciom i rodzicom za wszystkie gesty serdeczności, pamięć oraz życzenia, które z największą przyjemnością zostały Jej przekazane 🙂

Bezpieczne korzystanie z komputera


Z przeprowadzonych badań wynika, że komputer dla dzieci może być bardzo szkodliwy. Korzystanie z komputera przez maluchy może wpływać na zachowanie a także rozwój dziecka. Co więcej spędzanie przez ekranem monitora wielu godzin dziennie może nawet prowadzić do problemów z nauką i relacjami interpersonalnymi. Częstym odnotowywanym przypadkiem w statystykach jest fakt, że dzieci naśladują agresywne zachowania z gier komputerowych a świat multimedialny staje się dla nich bardziej atrakcyjny niż rzeczywistość. Korzystanie z komputera prowadzi także do późniejszych wad postawy oraz pogorszenia wzroku.