BAJKOTERAPIA.

Bajkoterapia jest młodszą siostrą o wiele starszej od niej biblioterapii. Już w starożytności, na bibliotece aleksandryjskiej zapisano: „Lekarstwo na umysł”. Sama Szeherezada czytała sułtanowi baśnie, aby wyleczyć go z depresji, gdyż nie od dziś wiadomo, że spotkanie z tekstem czytelniczym ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu osobistych problemów, udzielić psychicznego wsparcia; może być także środkiem do realizacji potrzeb i rodzajem oparcia w dążeniu do poczucia bezpieczeństwa. 

Bajkoterapia jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym i polega na prezentowaniu im utworów o charakterze terapeutycznym. Za twórczynię metody bajkoterapii uważa się Doris Brett, psychologa klinicznego z Australii. W 1988 r. opublikowała zbiór bajek pt. Opowiadania (dla) Ani. Był to szczególny rodzaj opowiadań, w których bohaterką historyjek była Ania zmagająca się z przeżyciami podobnymi do problemów i emocji doświadczanych przez córkę autorki, Samanthę. Wszystkie historie mają dobre zakończenie, bo ich zadaniem jest pomóc w niwelowaniu dziecięcych lęków. Rola bajkoterapii wykracza daleko poza charakterystykę typową dla biblioterapii, gdyż jest skierowana do najmłodszych.

ZADANIA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ:
• redukuje stany niepokoju,
• zwalcza negatywne emocje,
• motywuje do działania,
• pomaga w samodzielnym i twórczym radzeniu sobie w świecie,
• rozwija wyobraźnię i kreatywność,
• wspiera w budowaniu zasobów osobistych,
• pomaga w procesie dorastania i rozumienia siebie,
• jest bramą do dziecięcych fantazji, emocji i przeżyć,
• wychowuje i edukuje,
• oddziałuje w sposób relaksacyjny i odprężający,
• rozbudowuje świat wartości,
• rozbudza zainteresowania czytelnicze,
• daje wsparcie przez akceptację,
• rozbudowuje zasób słownictwa.

Słowo „terapia” jako człon pojęcia „bajkoterapia” jest związane z leczeniem, a co za tym idzie – wymaga najpierw postawienia diagnozy określonego zaburzenia, później zaplanowania całej terapii i jej realizacji zmierzającej do osiągnięcia zdrowia pacjenta. Z pedagogicznego punktu widzenia postrzega się tę metodę jako opartą na procesie edukacyjnym, która ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją, a zmiany w dziecku dotyczą zachowania i uczuć. Główne jej zadanie koncentruje się na wzmocnieniu i wzbogacaniu zasobów osobistych.

Zasoby osobiste tworzą się na fundamencie poprzednich doświadczeń, które kształtuje się poprzez relację ze środowiskiem. Możemy je nabyć poprzez doświadczenia, a także dzięki procesowi naśladownictwa i identyfikacji. Bajka terapeutyczna odgrywa tutaj specjalną rolę, gdyż może kompensować braki środowiska dziecka, w którym ono wzrasta, i rozwijać jego zasoby osobiste poprzez doświadczanie historii bohaterów i przeżywanie ich w świecie wyobraźni. Stają się one wiedzą, umiejętnościami, pozytywnym doświadczeniem – wszystkim tym, co składa się na osobowość, a co pomaga skutecznie radzić sobie z przeciwnościami. Bajka w bajkoterapii to każdy utwór literacki, taki jak baśń, bajka czy opowiadanie.

ROLA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ

Warto sięgać po bajkę terapeutyczną doraźnie, kiedy dostrzegamy w grupie lub w domu sytuację, która może być dla dziecka problematyczna, np. kiedy któreś z dzieci jest niepełnosprawne lub zapada na jakąś chorobę, kiedy któreś z dzieci spodziewa się rodzeństwa, kiedy kogoś czeka pierwszy lot samolotem i się tego obawia, kiedy dziecko zaczyna przejawiać strach np. przed końmi, a zbliża się wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego. Wykorzystując bajkę terapeutyczną, udzielamy wsparcia nie tylko dziecku, które boryka się z problemem, lecz także całej grupie, która buduje w sobie umiejętności niezbędne do zrozumienia i wsparcia. 

Bajkę terapeutyczną możemy wykorzystać również jako wsparcie rozwoju emocjonalnego, np. bajkę o gniewie przy okazji jakiejś awantury w grupie dzieci, czy w domu pomiędzy rodzeństwem, bajkę o zazdrości, kiedy jedno z dzieci zazdrości jakiejś rzeczy drugiemu dziecku, bajkę o nudzie, przyjaźni, miłości, tęsknocie itp. Sięgajmy zatem po bajki, które jak czytamy mają magiczne moce.

Domowe Montessori – kilka rad dla Rodziców dzieci nieśmiałych.

 • Pamiętajmy, że nadmierna opiekuńczość troskliwość i permanentne  kontrolowanie dzieci utrudnia zdobycie samodzielności i niezależności.
 • Dziecko mało samodzielne trudniej nawiązuje kontakty z rówieśnikami.
 • Dajmy dzieciom więcej czasu na poradzenie sobie z problemem np. z dzieckiem, które wyrwało mu z ręki zabawkę, nie wyręczajmy dzieci, nie reagujmy od razu, wkroczmy wtedy, kiedy naprawdę jest to konieczne.
 • Bawmy się z dziećmi w domu w inscenizowanie zabaw.
 • Pomagamy dzieciom nawiązywać kontakty z innymi, pomagajmy dzieciom organizować spotkania z rówieśnikami np. wspólną zabawę, celebrowanie urodzin, imienin, ważnych wydarzeń w życiu dziecka.
 • Zachęcajmy dzieci do zabawy i innej działalności poprzez ukazanie efektów lub korzyści z niej płynących, można powiedzieć „zobaczysz to będzie świetna zabawa, wszyscy będą się wesoło bawić”.
 • Zachęcajmy również poprzez uświadomienie roli dziecka nieśmiałego, np. można powiedzieć „bez ciebie ta zabawa nie będzie taka fajna”.
 • Zachęcajmy poprzez przyznanie roli np. „tylko ty możesz być tym odważnym rycerzem”.
 • Uczymy różnych form grzecznościowych, wymagajmy, aby dzieci stosowały je na co dzień.
 • Okazujmy naszym dzieciom uczucia, pielęgnujmy rodzinne więzi.
 • Uświadamiajmy dzieciom ich mocne strony i ich umiejętności oraz organizujmy sytuacje, w których mogłyby je eksponować.
 • Wzmacniajmy dzieci pozytywnie.
 • Uczmy dzieci dzielenia się z innymi, pomagania im.
 • Nie zapominajmy, że dzieci ciągle nas obserwują i naśladują –  sami bądźmy otwarci, pogodni, optymistycznie nastawieni!!!

        

Domowe Montessori – praktyczne rady jak wspierać rozwój mowy dziecka.

 1. Mówiąc do dziecka jak najczęściej
 2. Słuchając – obserwujmy dziecko i podążajmy za nim
 3. Powtarzając treść w poprawnej formie
 4. Czytając!
 5. Śpiewając, powtarzając wierszyki, wyliczanki
 6. Naśladując odgłosy
 7. Bawiąc się!
 8. Nie krytykując i nie porównując

A oto propozycje ćwiczeń do realizowania z dzieckiem w domu:

 1. Zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego, samorzutnego wypowiadania się w oparciu o treść opowiadania, wiesza lub obejrzanej bajki lub na podstawie ilustracji.
 2. Przedstawianie treści obrazka – nazywanie osób, przedmiotów, czynności, relacji, stosunków przestrzennych.
 3. Ćwiczenia fleksyjne np. „Czego brakuje?”
 4. Ćwiczenia i zabawy językowe wzbogacające mowę o określenia dotyczące stosunków miedzy przedmiotami i czynnościami, stosunków jakościowych i ilościowych – stosowanie określeń typu nad, pod, obok, za, przed itp.
 5. Zabawy zmysłowo – werbalne np. zgadywanki.
 6. Zabawy słownikowe – rozszerzanie pojęć ogólnych np. spodnie, kurtka, czapka, sweter to…. ubrania , a motor, skuter, tramwaj, samolot to ….. pojazdy.
 7. Opowiadanie historyjek obrazkowych.
 8. Opisywanie np. lalki, domu, pokoju, co widać za oknem.
 9. Układanie zdań w związku z jakimś konkretnym przedmiotem.
 10. Wyodrębnianie elementów akcji „Co robi mama?”
 11. Dobieranie obrazków do słyszanej treści.
 12. Zabawy w kończenie zdania „Biorę kredki, karton, bo …” „Gdybym była czarodziejką to…”
 13. Zabawy słowne wdrażające do stosowania prawidłowych konstrukcji składniowych np. zabawy w pytania i odpowiedzi , „zabawy telefoniczne”.
 14. Określanie np. związku przedmiotu z czynnością np.  żelazko – prasowanie itp. pralka – pranie.
 15. Dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych na obrazkach– wyjaśnianie niedorzeczności
 16. Rozmowy na podstawie obrazka np. „Powiedz co się stało?, „Dlaczego tak się stało?”, dostrzeganie i wyjaśnianie przyczyny i skutku.
 17. Bogacenie słownictwa o wyrazy wieloznaczne, bliskoznaczne, zdrobnienia.
 18. Wyliczanki, rymowanki.
 19. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej:

– wyodrębnianie zdań w mowie,

– wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,

– wyodrębnianie sylab w wyrazach,

– wyodrębnianie głosek w wyrazach;

– ćwiczenia pamięci słuchowej i słownej: nauka na pamięć wierszyków i rymowanek, powtarzanie ciągów dźwiękowo –  słownych.

                                                                                 Agnieszka Molter

Domowe Montessori- jak rozwijać koncentrację przedszkolaka i jak zorganizować otoczenie które pozwoli na większe skupienie.

Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na konkretnej czynności. W pierwszym okresie życia, podobnie jak pamięć, ma charakter mimowolny – dzieci od urodzenia potrafią kierować swoją uwagę w stronę światła, hałasu czy kolorowego obiektu – jest to jednak automatyczny odruch. Dopiero z czasem (od ok. 3 roku życia) dziecko uczy się świadomie kierować i utrzymywać swoją uwagę na wybranym obiekcie. Wymagana jest do tego jeszcze jedna umiejętność: ignorowanie dystraktorów np. grające w tle radio lub włączony telewizor dla małego dziecka mogą być dużym utrudnieniem.

Koncentracja uwagi to bardzo ważna umiejętność, jednak podatna na różne zakłócenia. Zdarza się, że sami – zupełnie nieświadomie – utrudniamy dzieciom rozwijanie tej umiejętności poprzez przestymulowanie: tu kolorowa piłka, tu grająca zabawka, tam krzyk siostry i włączony telewizor… Mózg małego dziecka nie jest w stanie uporać się z wszystkimi napływającymi bodźcami.

Jak długo dziecko jest się w stanie skoncentrować?

3 i 4 latki potrafią bawić się już ok. 20 minuta podczas zajęć przedszkolnych ich uwaga utrzymuje się ok. 10 minut

Dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej (5-6 lat) potrafią bawić się w skupieniu aż 40 minut, a przez ok., 20 min. są w stanie uczestniczyć w zajęciach, wykorzystujących uwagę dowolną.

Aby dziecko mogło ćwiczyć koncentrację uwagi, potrzebuje:

 • spokoju,
 • ciszy (na ile to możliwe),
 • ograniczonego kontaktu z elektroniką!!!
 • wypoczynku po zabawie.

Dzięki uważności dziecko zyska:

 • umiejętność koncentracji uwagi
 • lepszą zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, napięciem, frustracją
 • spadek dolegliwości takich, jak: zmęczenie, choroby, niepokój
 • wzrost poziomu energii i odczuwania radości
 • polepszenie relacji z innymi dziećmi i rodzicami

Największym darem, jaki możesz podarować Twojemu dziecku (i sobie) jest dar uważności.

Warto pracować z dzieckiem i ćwiczyć pewne umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, a także sprzyjają procesowi koncentracji uwagi. Należą do nich:

 • umiejętność słuchania 
 • umiejętność czekania 
 • umiejętność utrzymywania porządku 
 • umiejętność opowiadania
 • systematyczność umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami
 • umiejętność dokonywania wyboru

Proponowane poniżej ćwiczenia, gry i zabawy wpływają na poprawę koncentracji uwagi. Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny, daje dziecku wiele radości i przyjemności, rozwija jego umiejętności, ćwiczy pokonywanie pojawiających się trudności oraz utrwala zdobywane wiadomości.

Zabawy,  które można stosować w domu z dzieckiem poprawiające jego koncentrację to: gry planszowe, mozaiki, puzzle, wszelkie układanki, budowanie /konstruowanie z klocków, przewlekanie, segregowanie, zabawy typu : co się zmieniło ?, czego brakuje?, co będzie dalej? kto pierwszy znajdzie?, pisanie na plecach, co to za dźwięk?, zabawy  w worek niespodzianek- dotykowe rozpoznawanie przedmiotów. Poświęćmy czas swojemu dziecku!.

Jak rozwijać koncentrację przedszkolaka i jak zorganizować otoczenie, które pozwoli na większe skupienie.

Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na konkretnej czynności. W pierwszym okresie życia, podobnie jak pamięć, ma charakter mimowolny – dzieci od urodzenia potrafią kierować swoją uwagę w stronę światła, hałasu czy kolorowego obiektu – jest to jednak automatyczny odruch. Dopiero z czasem (od ok. 3 roku życia) dziecko uczy się świadomie kierować i utrzymywać swoją uwagę na wybranym obiekcie. Wymagana jest do tego jeszcze jedna umiejętność: ignorowanie dystraktorów np. grające w tle radio lub włączony telewizor dla małego dziecka mogą być dużym utrudnieniem.

Koncentracja uwagi to bardzo ważna umiejętność, jednak podatna na różne zakłócenia. Zdarza się, że sami – zupełnie nieświadomie – utrudniamy dzieciom rozwijanie tej umiejętności poprzez przestymulowanie: tu kolorowa piłka, tu grająca zabawka, tam krzyk siostry i włączony telewizor… Mózg małego dziecka nie jest w stanie uporać się z wszystkimi napływającymi bodźcami.

Jak długo dziecko jest się w stanie skoncentrować?

3 i 4 latki potrafią bawić się już ok. 20 minuta podczas zajęć przedszkolnych ich uwaga utrzymuje się ok. 10 minut

Dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej (5-6 lat) potrafią bawić się w skupieniu aż 40 minut, a przez ok., 20 min. są w stanie uczestniczyć w zajęciach, wykorzystujących uwagę dowolną.

Aby dziecko mogło ćwiczyć koncentrację uwagi, potrzebuje:

 • spokoju,
 • ciszy (na ile to możliwe),
 • ograniczonego kontaktu z elektroniką!!!
 • wypoczynku po zabawie.

Dzięki uważności dziecko zyska:

 • umiejętność koncentracji uwagi
 • lepszą zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, napięciem, frustracją
 • spadek dolegliwości takich, jak: zmęczenie, choroby, niepokój
 • wzrost poziomu energii i odczuwania radości
 • polepszenie relacji z innymi dziećmi i rodzicami

Największym darem, jaki możesz podarować Twojemu dziecku (i sobie) jest dar uważności.

Warto pracować z dzieckiem i ćwiczyć pewne umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, a także sprzyjają procesowi koncentracji uwagi. Należą do nich:

 • umiejętność słuchania 
 • umiejętność czekania 
 • umiejętność utrzymywania porządku 
 • umiejętność opowiadania
 • systematyczność umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami
 • umiejętność dokonywania wyboru

Proponowane poniżej ćwiczenia, gry i zabawy wpływają na poprawę koncentracji uwagi. Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny, daje dziecku wiele radości i przyjemności, rozwija jego umiejętności, ćwiczy pokonywanie pojawiających się trudności oraz utrwala zdobywane wiadomości.

Zabawy,  które można stosować w domu z dzieckiem poprawiające jego koncentrację to: gry planszowe, mozaiki, puzzle, wszelkie układanki, budowanie /konstruowanie z klocków, przewlekanie, segregowanie, zabawy typu : co się zmieniło ?, czego brakuje?, co będzie dalej? kto pierwszy znajdzie?, pisanie na plecach, co to za dźwięk?, zabawy  w worek niespodzianek- dotykowe rozpoznawanie przedmiotów. Poświęćmy czas swojemu dziecku!. Warto -takie wspólne chwile wypełnione zabawą sprzyjają także rozwojowi poznawczemu i  emocjonalnemu dziecka.

Źródło: Internet