Udział w ogólnopolskim projekcie „Wileka Liga Czytelników”.

„Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany, miedzy innymi, do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Wspomniany projekt miał na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz promowanie wspólnego czytania dzieci z rodzicami. Misją wydarzenia była promocja czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. Wspomniany koncept polegał na przeczytaniu przez rodzica, starsze rodzeństwo, dziadków, minimum pięciu książek z listy konkursowej dla przedszkola. Książki miały być inspiracją do rozmów z dzieckiem na temat jej treści, ulubionej postaci, ciekawego wydarzenia. W ten sposób, w Pamiętniku Młodego Czytelnika, powstawał własnoręcznie stworzony rysunek dotyczący przeczytanej wcześniej książki, którego dopełnieniem był krótki komentarz zapisany przez rodzica.

Do udziału w tym znaczącym wydarzeniu czytelniczym zgłosiło się kilkoro dzieci z Grupy Zielonej i Czerwonej, którzy wraz z rodzicami ochoczo włączyli się do wspomnianej akcji i nie poprzestali na pięciu obowiązkowych książkach, ale przeczytali ich znacznie więcej, co niezmiernie cieszy i napawa optymizmem 🙂

Przed nami uroczyste spotkanie z pracownikami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, Filia w Jarosławiu – inicjatorami i organizatorami projektu na terenie naszego powiatu, którego już nie możemy się doczekać.

A dla Was kochani Rodzice i kochane Dzieci ogromne BRAWA I GRATULACJE za postawę, która godna jest naśladowania!