Wielkie liczby Montessori.

Arystoteles powiedział : ” Matematyka nie jest ani za nudna, ani za trudna, pod warunkiem, że zaprzyjaźnimy się z nią od dzieciństwa”. Dzieci doskonale wiedzą, że matematyka to królowa nauk. Matematyka towarzyszy nam niemalże na każdym kroku.  W metodzie Montessori opracowano szereg materiałów rozwojowych do rozwijania pojęć matematycznych. Materiał ten w sposób przystępny pozwala na konkretach przejść  dzieciom przez świat liczb. Dzieci w ten sposób mogą nie tylko realizować proste zadania, ale także rozwijać zainteresowania matematyką poprzez działania na tzw. wielkich liczbach. Służą temu między innymi tablice Seguina, gdzie dzieci poznają liczby drugiej dziesiątki oraz pełne dziesiątki , a także   złoty materiał wprowadzający dzieci w system dziesiętny. Dzięki konkretom dzieci z powodzeniem rozumieją pojęcia jedność, dziesiątka, setka i tysiąc. A potem z łatwością tworzą tzw. duże liczby, co widać na zdjęciach.  Dzieci odpowiednio zmotywowane i zachęcone bardzo lubią wykonywać zadania matematyczne o podwyższonym stopniu trudności i wychodzące poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Brawo.