Spotkanie ze strażakami 🚒🚒🚒podczas ćwiczeń ewakuacyjnych.

We wtorek, 14 listopada, w naszym przedszkolu, pod kierunkiem strażaków z Powiatowej Straży Pożarnej  w Jarosławiu, odbyła się próbna ewakuacja, której celem było bezpieczne i sprawne opuszczenie budynku przez dzieci i przez personel przedszkolny w sytuacji zagrożenia pożarem. 

Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek i udali się w bezpieczne, niezagrażające życiu i zdrowiu miejsce, jakim był dla nas wówczas ogród przedszkolny. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, wszyscy opuścili budynek zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dzieci współdziałały z nauczycielami i reagowały na wydawane polecenia. 

Po zakończonej ewakuacji dzieci miały okazję obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego. Oglądały sprzęt niezbędny do wykonywania różnych działań w obliczu zagrożeń. Chętne dzieci miały możliwość przymierzenia stroju strażaka oraz obejrzenia wnętrza kabiny wozu strażackiego 🙂 Wszystkie te działania sprawiły dzieciom mnóstwo radości 🙂

Mamy nadzieję, że ćwiczenia podczas próbnej ewakuacji przyczynią się do świadomego, bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrażającego niebezpieczeństwa.