Goście z Anglii w Grupie Niebieskiej.

18 października grupa Niebieska gościła Panią Paulinę Krzysztowską  ze swoimi dziećmi -nauczycielkę z Anglii, a zarazem była absolwentkę naszego przedszkola. Przedszkole mieści się w Lytham. Pani Paulina opowiedziała nam o swojej pracy w żłobku, które połączone jest z przedszkolem. Grupa Niebieska przywitała gościa piosenką. Pani Asia zapoznała z pomocami edukacyjnymi w grupie, opowiedziała o metodzie Marii Montessori  i zasadach jakie panują w grupie i przedszkolu.Zaprezentowała również lekcję z edukacji matematycznej i oprowadziła po innych grupach przedszkolnych. Najbardziej Pani Paulinie spodobała się sala doświadczania świata w naszym przedszkolu. Wizyta była bardzo owocna dla obu stron, wymieniono się doświadczeniami i cennymi uwagami. Zadawano pytania, uczyliśmy się od siebie wzajemnie. Nauczycielka dowiedziała się jak pracujemy w Polsce, nam zaś przybliżyła ich sposób uczenia. Pytaniom i porównaniom nie było końca, ale niestety ograniczał nas czas. Spotkanie zakończyliśmy wymianą adresów  i wspólnym zdjęciem.