Jak pomagać dzieciom nieśmiałym zdobywać umiejętności społeczne? Rozwój społeczny dziecka w pedagogice Marii Montessori.

„Nie wolno pozostawić przypadkowi kwestii gdzie i jak się dziecko wychowuje. Podstawowym pytaniem pedagogicznym, a zwłaszcza dydaktycznym jakie stawiała sobie Maria Montessori  było jak stworzyć otoczenie sprzyjające rozwojowi dziecka, aby potem pozwolić mu się w tym otoczeniu swobodnie rozwijać  i tym sposobem dopomóc dziecku  w stawaniu się samodzielnym”. W przypadku dzieci nieśmiałych warunki  społeczne w … Czytaj dalej Jak pomagać dzieciom nieśmiałym zdobywać umiejętności społeczne? Rozwój społeczny dziecka w pedagogice Marii Montessori.

Rozmowy z dziećmi

ROZMOWY Z DZIEĆMI Zaczniemy od przytoczenia realnej sytuacji, jednej z wielu mających miejsce każdego dnia. Dziecko bawi się z kolegą na świetlicy. Przychodzi po nie rodzic i prosi, by dziecko zakończyło zabawę i przygotowało się do wyjścia. Dziecko kontynuuje zabawę, więc rodzic ponawia prośbę. Dziecko nadal się bawi. Rodzic ponawia prośbę, z tym samym skutkiem. … Czytaj dalej Rozmowy z dziećmi

Jak rozmawiać z dziećmi…

Komunikowanie się z dziećmi sprawia wielu dorosłym kłopot. Wynika to z wielu przyczyn, najczęstszą jest ta, że zwracamy się do dziecka jak do osoby dorosłej, mówimy językiem dla niego niezrozumiałym, zdania są zbyt długie, zawiłe, przekazujemy zbyt dużo informacji w jednej wypowiedzi. Jak rozmawiać z dzieckiem? Dziecko jest w stanie zapamiętać i przyswoić w jednej … Czytaj dalej Jak rozmawiać z dziećmi…

Szukajmy drogi do naszych dzieci

Przyglądaj się dziecku jak komuś, kto odbywa ciężką wspinaczkę pod wysoką górę. Zauważaj jego mocne strony. Naucz się słuchać. Szanuj uczucia swojego dziecka. Każdego dnia doceń coś, co dziecko zrobi dobrze. Dziel się z dzieckiem swoimi uczuciami. Bądź stanowczy pomagając dziecku w dokonywaniu zdrowych wyborów. Zacieśnij więź między domem a przedszkolem (szkołą). Dziel się z … Czytaj dalej Szukajmy drogi do naszych dzieci

Rozwój mowy dziecka według M. Montessori

Według Montessori słowo to podstawa dla rozwoju kultury, ponieważ buduje ono wspólnotę myśli i kształtuje się wraz z ludzkim myśleniem. Słowo służy do nazywania zaobserwowanych faktów, a mowa stanowi przejaw zdolności intelektualnych ludzkiego ducha. Świadczy o tym, pisze Montessorii, chociażby fakt, że do wytworzenia ludzkiej mowy wykorzystano tylko nieliczne dźwięki, które mogą być zestawiane na … Czytaj dalej Rozwój mowy dziecka według M. Montessori

Prośba Dziecka

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. Nie rób ze mnie większego … Czytaj dalej Prośba Dziecka