Zabawy badawcze rozwijające wiedzę o wodzie

Zabawy z wodą

Wysłuchanie przez dziecko wiersza.

„Rzeczka” M. Strzałkowska

Raz na moście w Zawichoście

posprzeczali się dwaj goście,

a przedmiotem owej sprzeczki

była czystość pewnej rzeczki.

Rzekł gość pierwszy:-Owa rzeczka

nie ma brudu ani deczka!

Owa rzeczka jest przejrzysta,

co dowodzi, że jest czysta!

Rzekł gość drugi:-Pan żartuje!

Owa rzeczka ryby truje!

Jest cuchnąca i paskudna,

co dowodzi, że jest brudna!

Na to znów gość pierwszy rzecze:

-Pachnie brzydko. Nie zaprzeczę.

Lecz czyż zapach, drogi panie,

może świadczyć o jej stanie?

-Też coś! Mówi pan od rzeczy!

-A pan lepiej niech się leczy!

-Brudna rzeczka!

-Czysta rzeczka!!!

I tak toczy się ta sprzeczka,

a tymczasem, jak to bywa,

w rzeczce brudu wciąż przybywa…

Po przeczytaniu dziecku wiersza proszę je zachęcić do odpowiedzi na pytania:

  • Po czym można poznać, że rzeka jest czysta?
  • Co świadczy o tym, że woda w rzece jest zanieczyszczona?
  • Czy stan wody można ocenić tylko na podstawie jej wyglądu?
  • W jaki sposób są zanieczyszczone wody rzek, jezior i mórz?
  • Co się dzieje z rybami lub innymi zwierzętami, które muszą żyć w zanieczyszczonej wodzie?
  • Jakie są skutki zanieczyszczenia wód dla ludzi?
  • W jaki sposób możemy dbać o czystość wód?

Eksperymenty z wodą. Zabawy badawcze rozwijające wiedzę na temat wody:

  1. „Co znika w wodzie?”

Dziecko pod kierunkiem rodzica wsypuje lub wlewa do oddzielnych naczyń z wodą różne substancje: sól, cukier, pieprz, kakao, olej, proszek do prania, płyn do mycia naczyń. Po porównaniu roztworów dziecko formułuje wnioski, które z tych substancji rozpuszczają się w wodzie, a które nie.

  1. „Co pływa, co tonie?”

Do  naczynia z wodą dziecko wrzuca kolejno przedmioty różnej wielkości, wykonane z różnych materiałów (plastikowe łyżeczki, ołówek, drewniany klocek, ołowiane kuleczki, klucz do drzwi, piórko, korek itp.) Dziecko próbuje odgadnąć, dlaczego niektóre z tych przedmiotów nie toną, mimo że mają większe rozmiary od pozostałych.

Zabawa plastyczna z wodą: „mokre w mokrym”.

Do tej zabawy najlepsza będzie kartka z bloku technicznego. Dziecko moczy gąbkę w wodzie. Wodę rozprowadza za pomocą gąbki po powierzchni przygotowanego papieru. Na tak przygotowanym podkładzie maluje obraz używając farb akwarelowych lub rozwodnionych farb plakatowych. Obserwuje, jak farba rozpływa się i miesza tworząc różne połączenia. Proszę zorganizować w mieszkaniu  wystawę prac dziecka.