Wiosennie z zabawą

Proponuję zabawy (do realizacji w warunkach domowych), które różnorodnie aktywizują dziecko. Jedne z nich wymagają wytężonej uwagi i precyzji ruchów. To labirynty. Obserwuję dzieci podczas układania przez nie labiryntu z czerwonych sztang. Chętnie kładą w jego centrum wybrany przez siebie przedmiot.  Potem pokonując krętą drogę labiryntu zmierzają w jego kierunku. W kartach pracy, które zamieszczam celem do odnalezienia przez dziecko są kolorowe pisanki i wiosenny kwiatek.

Drugą grupą zabaw są te, które zapewnią dziecku ekspresję ruchów, pomogą uczyć skoczności, wpłyną na koordynację ruchową dziecka, rozciągną mięśnie grzbietu, wzmocnią mięśnie brzucha.

Po zabawie wymagającej skupienia warto zaproponować dziecku zabawę, w której udział zaspokoi jego naturalną potrzebę ruchu.

„Wiosenne skoki”  – zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami.  Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! podskoczyło jak najwyżej.  Powtórz ćwiczenie kilka razy. Zachęć dziecko do podskoków obunóż w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym naprzemiennie robiło rozkrok i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest w rozkroku, ramiona ma rozłożone na boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a ręce podparte  na bokach. Możesz zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – klaskanie nad głową.

 „Uciekająca piłka”  ‒ przygotuj dmuchaną piłkę. Poproś dziecko, aby usiadło na podłodze w siadzie prostym  (z wyprostowanymi nogami). Połóż piłkę obok dziecka i poproś, aby przeturlało ją dokoła siebie,  nie zginając nóg. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Następnie umieść piłkę między stopami dziecka. Poproś, aby się położyło i podało piłkę nogami do rąk, a następnie usiadło i ponownie umieściło piłkę między stopami. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Na koniec umieść piłkę między zgiętymi kolanami dziecka. Poproś dziecko, aby trzymając piłkę kolanami uniosło biodra do góry. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Ćwiczenie rozciąga mięśnie grzbietu i wzmacnia mięśnie brzucha.

https://www.maluchy.pl/labirynty