Ciekawe jest życie Przedszkolaka

Właśnie mija 3 miesiąc odkąd wróciły dzieci do przedszkola po wakacjach. Mamy za sobą trudne chwile związane z adaptacją w przedszkolu, ale w miarę szybko dzieci nawiązały nowe przyjaźnie no i zaczęła się codzienność przedszkolna. Procesowi adaptacji towarzyszył proces integracji – w toku różnych zabaw, działań, aktywności w parach lub w małych grupach dzieci mogły doświadczyć poczucia wspólnoty. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu był dniem ciekawym, radosnym, pełnym interesujących wyzwań na miarę przedszkolaka. Aby każdy dzień zachęcał dzieci do podejmowania różnych form aktywności. Codzienne dzieci podejmują różne wyzwania, bogacą swoje doświadczenia w różnych obszarach rozwojowych, rozwijają i doskonalą kluczowe kompetencję (czytanie, pisanie, liczenie), rozwijają zainteresowania. Rozwijają umiejętności społeczne, pełnią określone funkcje, przygotowują się do udziału w różnych akcjach, występach okolicznościowych. Znajdujemy również czas, aby przygotować najpiękniejsze prace na konkursy plastyczne. Wiele czasu poświęcamy na usamodzielnianie dzieci. Dzieci uczą się czynności samoobsługowych, czynności gospodarczo – porządkowych oraz pracy na rzecz innych. Doświadczają samodzielności organizacyjnej – zgodnie z zasadami pracy montessoriańskiej uczą się samodzielnie organizować sobie czas pracy, miejsce pracy realizacji zadania oraz przyjmowania różnych ról społecznych. Gdy tylko sprzyjają warunki atmosferyczne spacerujemy, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, bawimy się na świeżym powietrzu. Często taż bogacimy doświadczenia zmysłowe dzieci w Sali Doświadczania Świata. Ciekawe jest życie przedszkolaka.