Z ekologią w zgodzie – pomagamy przyrodzie

Działania ekologiczne prowadzone w grupie Zielonej wpisane są roczny plan pracy grupy.

Dzieci  poznają współzależności, jakie istnieją między człowiekiem, a środowiskiem. Dzięki temu rozumieją, że  niszczenie przyrody i naturalnych zasobów, to zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

Działania uwzględniające edukację ekologiczną realizowane są  poprzez różne formy aktywności:

  • spacery, wycieczki
  • ruch na powietrzu
  • teatrzyki ekologiczne
  • porządkowanie najbliższego środowiska (segregacja odpadów)
  • uprawa roślin; ziół, warzyw, owoców

Widoczne jest duże zaangażowanie dzieci w działania ekologiczne dotyczące problemu narastającej ilości odpadów,  zwłaszcza opakowaniowych. Wyrzucając odpady w przedszkolu segregują je do odpowiednich pojemników ustawionych obok przedszkola. Systematyczny udział w akcjach sprzątania świata i wiosennych porządkach ukształtował wśród dzieci postawę odpowiedzialności za stan środowiska. Wyrobił u nich nawyk dbania o czystość wokół siebie i najbliższego otoczenia. Świadczy o tym ład i porządek wokół przedszkola i w jego wnętrzu.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą  się teatrzyki ekologiczne. Grupa Zielona w ramach  Zielonych Dni w Przedszkolu zaprezentowała  spektakl  O smogu, Ekoludkach i królewnach ratujących kra, oraz  Jak Czerwony i Zielony Kapturek ratowały las.  Te lekcja ekologii przypomniały  i utrwaliły zasady szanowania i dbania o przyrodę. Pokazały też do czego  prowadzi wyrąb lasów, wypalanie traw, palenie śmieci.

Dzieci promują zdrowy tryb życia biorąc udział w wycieczkach i spacerach. W ich trakcie nie tylko obcują z naturalnym środowiskiem np. las, ogród, park, ale również aktywnie odpoczywają grając w piłkę, jeżdżąc na rowerkach i innych pojazdach.

W grupie Zielonej zdrowo się odżywiamy. Dzięki naszej przedszkolnej  specjalistce pani intendentce poznaliśmy  Piramidę Zdrowia – pożądany model zdrowego odżywiania. W oparciu o znajomość tych zasad dzieci z pomocą pani intendentki ułożyły własny jadłospis na jeden wybrany dzień w przedszkolu.

Nasza przyrodnicza ścieżka edukacyjna daje nam możliwość obserwacji roślin w poszczególnych porach roku, oraz sadzenia, siania, i zbierania plonów. Dzieci z radością uczestniczą w pracach polowych ucząc się poszczególnych etapów ogrodnictwa.

Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna to również teren obserwacji życia owadów.